Home page > Informace pro media

Informace pro media

Pro média je připraven na den 14.9.2021 prezentační den za účasti VIP z rezortu a mimo rezort AČR.

Tento rok se během cvičení neplánuje realizovat Spotters Day.

 

Rozvrh DV Day

09:50                    Příjezd novinářů na hlavní bránu letiště Náměšť

10:00                    Akreditace, přesun na na kinosál (EXCON)

10:10                    Přivítání a briefing ředitele cvičení (kinosál)

10:25                    Ukončení briefingu k AMSE21

10:30                    Přesun na místo ukázky (BUS)

10:45                    Příjezd na místo ukázky (řidičský polygon)

11:00                    Dynamická ukázka       

11:45                    Ukončení ukázky, rozhovory

12:10                    Přesun zpět na hlavní bránu (BUS) , odjezd

 

-----

We are planning presentation day for media and VIPs.

Date fo DV-DAY: 14.9.2021.

This year we are not planning to realize Spotters Day.

 

09:50                    Press arrivals at Náměšť main gate

10:00                    Acreditations, transport to designated area for EXCON

10:10                    Welcome briefing by Col Capal (EXDIR)

10:25                    End of AMSE21 briefing

10:30                    Press transport to dynamic display area (BUS)

11:00                    Dynamic display     

11:45                    End of dynamic display, interview

12:10                    Press transport to Nám욍 main gate (BUS), departure

 

 

 

Přiložené soubory: 

Nahoru