Home page > Aktuality > Na letišti se slaví dva významné milníky

Na letišti se slaví dva významné milníky

Ve čtvrtek 30. září 2021 se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Konal se u příležitosti dvou významných jubileí: 65. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou a dvacetiletého působení jednotky předsunutých leteckých návodčích v Armádě České republiky.

Od stíhaček až po vrtulníky

Dne 1. října 2021 uplyne 65 let od založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou. Historie vzniku letecké základny poblíž Náměště nad Oslavou je úzce spojena s existencí 20. stíhacího leteckého pluku, který byl založen právě 1. října 1956 na letišti Čáslav. Po dostavbě nového vojenského letiště na Vysočině na přelomu let 1959/1960 se pluk přesunul definitivně do nynější posádky. V průběhu let prošel pluk řadou změn a reorganizací a sloužily zde různé typy vojenských letadel. Koncem roku 2003 vznikla na zdejším letišti 22. základna letectva a deset let poté po sloučení základen v Přerově a Náměšti současná 22. základna vrtulníkového letectva s výzbrojí dopravních vrtulníků Mi-171Š a bitevních vrtulníků Mi-24/35. Významným milníkem pro základnu byl 28. říjen 1998, kdy byl  32. základně taktického letectva udělen tehdejším prezidentem republiky Václavem Havlem čestný název „Biskajská“, odkazující na tradice našich letců ve službách RAF, konkrétně 311. československé bombardovací perutě.

Elitní nástroj vzdušných sil – předsunutí letečtí návodčí

Začátek existence jednotky předsunutých leteckých návodčích se datuje k 1. říjnu 2001. Tehdy vznikla jednotka, známá původně pod zkratkou FAC (Forward Air Controller), na 32. základně taktického letectva Náměšť. V současnosti jednotka používá pro své označení zkratku JTAC (Joint Terminal Attack Controller). U zrodu jednotky stál generál Jan Vachek, bývalý velitel náměšťské základny a velitel vzdušných sil. Svým zápalem a iniciativou byl hybnou silou a podařilo se mu myšlenku vzniku jednotky proměnit v realitu.  Mezi prvními členy jednotky byl taktéž podplukovník Jiří Dědič, který k tomu s odstupem let říká:Klasik kdysi řekl, že úspěch je dítětem odvahy. To je vedle vizionářství typická vlastnost generála Jana Vachka. Jak jinak by se mohl v roce 2001 dobrovolně ujmout úkolu vybudovat jednotku, resp. schopnosti leteckých návodčích.“ Zatímco do dnešních dnů se podařilo vybudovat jednotku o několika desítkách vojáků s moderním vybavením, v raných začátcích skupina čítala čtyři vojáky se základním vybavením.

Jejím úkolem je poskytování blízké vzdušné podpory pozemním jednotkám, a to od identifikace nepřátelských cílů, přes koordinaci a řízení letů až po samotné navádění vlastních letadel na pozemní cíle, likvidaci cílů či předání informací o zničení cílů. Vysoká úroveň výcviku jednotky JTAC z 22. základny vrtulníkového letectva potvrzuje, že její příslušníci patří mezi špičku v rámci NATO a jejich práce je vysoce hodnocena partnery v operacích.

Oslavy doprovodil průlet vrtulníků i podzvuků

Slavnostní akt zahájil průlet dvou bitevních vrtulníků Mi-24/35, vrtulníku Mi-171Š a bitevníků L-159. Ceremoniálu se zúčastnili bývalí velitelé Vzdušných sil brigádní generál v.v. Jan Vachek, brigádní generál v.v. Libor Štefánik, dále vrchní praporčík AČR štábní praporčík Peter Smik a další významní hosté včetně předešlých velitelů a příslušníků posádky Náměšť n. O. „ Přes veškerou moderní techniku a moderní zázemí, byli a jsou největším bohatstvím náměšťské základny vždy lidé. Kvalitní odborníci se zájmem o práci, kterou vykonávají, schopní a ochotní pracovat jako jeden tým. Tým, který dokáže věci, které se zprvu zdají nemožné", ocenil vojáky plukovník Vecheta.

Vojenský kaplan ve svém zamyšlení zavzpomínal na všechny vojáky posádky Náměšť, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů. Po minutě ticha zazněla symbolicky „Večerka“. Plukovník Vecheta předal čtyřem příslušníkům jednotky předsunutých leteckých návodčích Odznak výsadkáře, dalším vybraným příslušníkům základny Pamětní odznaky 22. základny vrtulníkového letectva „Biskajská“ a plukovník Král ocenil některé vojáky pamětním odznakem Velitele Vzdušných sil.

Fotogalerie

Nahoru