Úvodní stránka > Základní informace

Základní informace

DŮLEŽITÉ: Než vyrazíte na akci - bezpečnostní opatření

Letošní ročník Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou přináší několik novinek, o kterých byste měli vědět dříve, než vyrazíte do areálu akce.

Od počátku se zaměřujeme na zvyšování bezpečnostního standardu na naší akci, a proto platí v areálu letiště, kde se koná, již řadu let Návštěvní řád. Zároveň je naším dlouhodobým cílem Vaše spokojenost, a proto jsme navíc vytvořili Kodex akce.

Cíli akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků a návštěvníků. Abychom toto pravidlo dokázali naplnit, žádáme Vás, abyste se detailněji seznámili nejen s návštěvním řádem akce, ale i následujícími důležitými upozorněními a pokyny. Zároveň si vyhrazujeme právo zamítnout vstup do areálu nebo vykázat kohokoliv z areálu kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Letos přicházíme s novinkou v podobě bezpečnostních prohlídek na vstupech do areálu, které jsou však naprostým standardem pro akce tohoto rozsahu a formátu. Tímto rozhodnutím hodláme nejen zvýšit bezpečnost návštěvníků, ale zaměříme se rovněž na striktnějším dodržování zmiňovaných pravidel. Zároveň toto rozhodnutí bude znamenat omezení pro prodejce na akci. Upozorňujeme, že z organizačních důvodů nezřizujeme na akci úschovny. 

Užijte si letošní skvělý program, a proto ve vlastním zájmu omezte počet a velikost svých zavazadel, které přinášíte do areálu. Čím méně batohů a objemných zavazadel bude muset být kontrolováno, tím komfortnější a plynulejší bude Váš vstup do areálu. My jsme připravili soubor opatření, které ve spolupráci s Vámi k tomu rovněž mohou přispět:

 • kontroly započnou s dostatečným předstihem (brána č. 1 v 8.00 hod., brána č. 2 v 8.00 hod., brána č. 3 v 8.00 hod.),
 • bude-li to z organizačního hlediska možné, je třeba si uvědomit, že areál se připravuje i v průběhu nočních hodin, otevřeme jej dříve, než v oficiálních 8.00 hod.
   

 

Zahájení kontrol

Otevření vstupu

Brána č. 1 hlavní - Pouze pro VIP hosty

8.00

8.00

Brána č. 2 - Ze směru Vícenice

8.00

8.00

Brána č. 3 - Ze směru Kramolín

8.00

8.00

Centrální parkoviště bude otevřeno od 8.00.

Upozorňujeme, že již řadu let dle návštěvního řádu platí zákaz vnášení střelných zbraní všech kategorií (A, B, C, D) dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, tedy rovněž zbraní plynových, expanzních, airsoftových, mechanických (kuší, luků apod.), bodných, sečných a řezných zbraní (nože s dlouhou čepelí, mačety, sekyrky apod.) a jiných předmětů, které mohou být použity jako zbraně (např. baseballové pálky, obušky, apod.) či maket připomínající zbraň. Dále všech předmětů, které budou z naší strany vyhodnocené jako nebezpečné.

Další zakázané předměty: pyrotechnické předměty, psychotropní látky (drogy, narkotika), laserová ukazovátka, létající předměty (balónky, rádiové modely letadel, drony, apod.).

Do areálu je rovněž zakázán vstup s domácími zvířaty, a to zejména psy a kočkami, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP apod.).

Další důležitá upozornění:
 • Nepouštějte děti na akci samotné – do areálu je zakázán vstup osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby.
 • Ujistěte se, že máte u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Můžete být požádáni ze strany bezpečnostních složek či pořadatelů o předložení tohoto dokladu.
 • V areálu jsou instalovány kamery. Svým vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním, případně zveřejněním audio a video záznamů své osoby.
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Jste si vědomi, že jejich porušení znamená nevpuštění do areálu či vykázání z něj.
Naše doporučení:
 • Naplánujte si cestu s dostatečným předstihem a časovou rezervou (hrozí tvorba kolon).
 • Zvažte cestování s batohy a jinými objemnými zavazadly.
 • Děti vybavte chrániči sluchu, kartičkou s kontaktními údaji, a v případě malých dětí zvažte jejich účast.
 • Nastudujte si plánek přístupových tras do areálu, plánek areálu a rozmístění jednotlivých sektorů (mají různou barvu a čísla) a východů z něj – usnadníte si tak svůj pohyb a orientaci v areálu.
 • Sledujte informace na oficiálních stránkách 22. zVrL a na facebooku.
 • Dávejte pozor na hlášení v reproduktorech.

Nejenom Váš nezapomenutelný zážitek z návštěvy Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, ale i zdárný a bezpečný průběh akce, je pro nás prioritou. Připravili jsme pro Vás exkluzivní program a snažili se zvýšit Váš komfort a bezpečnost. Věříme, že nebudete lhostejní vůči okolí a spolu s námi přispějete k tomu, že budete z areálu odcházet spokojení. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého a podezřelého, co by mohlo naší akci narušit, prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka, pořadatelské služby. Děkujeme a přejeme Vám příjemně prožitý Den otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 2016.

 Na viděnou na
Dni otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Nahoru