Úvodní stránka > Základní informace

Základní informace

DŮLEŽITÉ: Než vyrazíte na akci - bezpečnostní opatření

Letošní ročník Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou přináší několik novinek, o kterých byste měli vědět dříve, než vyrazíte do areálu akce.

Od počátku se zaměřujeme na zvyšování bezpečnostního standardu na naší akci, a proto platí v areálu letiště, kde se koná, již řadu let Návštěvní řád. Zároveň je naším dlouhodobým cílem Vaše spokojenost, a proto jsme navíc vytvořili Kodex akce.

Cíli akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků a návštěvníků. Abychom toto pravidlo dokázali naplnit, žádáme Vás, abyste se detailněji seznámili nejen s návštěvním řádem akce, ale i následujícími důležitými upozorněními a pokyny. Zároveň si vyhrazujeme právo zamítnout vstup do areálu nebo vykázat kohokoliv z areálu kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Stejně jako v předchozím ročníku budou probíhat bezpečnostní prohlídky na vstupech do areálu, které jsou naprostým standardem pro akce tohoto rozsahu a formátu. Tímto rozhodnutím hodláme nejen zvýšit bezpečnost návštěvníků, ale zaměříme se rovněž na striktnějším dodržování zmiňovaných pravidel. Zároveň toto rozhodnutí bude znamenat omezení pro prodejce na akci. Upozorňujeme, že z organizačních důvodů nezřizujeme na akci úschovny. 

Užijte si letošní skvělý program, a proto ve vlastním zájmu omezte počet a velikost svých zavazadel, které přinášíte do areálu. Čím méně batohů a objemných zavazadel bude muset být kontrolováno, tím komfortnější a plynulejší bude Váš vstup do areálu. My jsme připravili soubor opatření, které ve spolupráci s Vámi k tomu rovněž mohou přispět:

 • kontroly započnou s dostatečným předstihem;
 • bude-li to z organizačního hlediska možné, areál bude otevřen před uvedenými časy:

 

Zahájení kontrol

Otevření vstupu

Brána č. 1

8.00

8.00

Brána č. 2

8.00

8.00

Brána č. 3

8.00

8.00

Centrální parkoviště bude otevřeno od 8.00.

Vstup na akci NEPROBÍHÁ hlavní branou letiště (zelená budova se závorami). Tato brána je vyhrazena pro organizační účely. V rámci zvýšení plynulosti provozu k této bráně neodbočujte a pokračujte dále přes vesnici Sedlec k branám pro veřejnost.

Upozorňujeme, že již řadu let dle návštěvního řádu platí zákaz vnášení střelných zbraní všech kategorií (A, B, C, D) dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, tedy rovněž zbraní plynových, expanzních, airsoftových, mechanických (kuší, luků apod.), bodných, sečných a řezných zbraní (nože s dlouhou čepelí, mačety, sekyrky apod.) a jiných předmětů, které mohou být použity jako zbraně (např. baseballové pálky, obušky, apod.) či maket připomínající zbraň. Dále všech předmětů, které budou z naší strany vyhodnocené jako nebezpečné.

Další zakázané předměty: pyrotechnické předměty, psychotropní látky (drogy, narkotika), laserová ukazovátka, létající předměty (balónky, rádiové modely letadel, drony, apod.).

Do areálu je rovněž zakázán vstup s domácími zvířaty, a to zejména psy a kočkami, vyjma psů se zvláštním statusem (policejní psi, vodící psi pro ZTP apod.).

Další důležitá upozornění:
 • Nepouštějte děti na akci samotné – do areálu je zakázán vstup osobám mladším 15 let bez doprovodu dospělé osoby.
 • Ujistěte se, že máte u sebe doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Můžete být požádáni ze strany bezpečnostních složek či pořadatelů o předložení tohoto dokladu.
 • V areálu jsou instalovány kamery. Svým vstupem do areálu souhlasíte s pořizováním, případně zveřejněním audio a video záznamů své osoby.
 • Vstupem do areálu souhlasíte s návštěvním řádem a kodexem akce. Jste si vědomi, že jejich porušení znamená nevpuštění do areálu či vykázání z něj.
Naše doporučení:
 • Naplánujte si cestu s dostatečným předstihem a časovou rezervou (hrozí tvorba kolon).
 • Zvažte cestování s batohy a jinými objemnými zavazadly.
 • Děti vybavte chrániči sluchu, kartičkou s kontaktními údaji, a v případě malých dětí zvažte jejich účast.
 • Nastudujte si plánek přístupových tras do areálu, plánek areálu a rozmístění jednotlivých sektorů (mají různou barvu a čísla) a východů z něj – usnadníte si tak svůj pohyb a orientaci v areálu.
 • Sledujte informace na oficiálních stránkách 22. zVrL a na facebooku.
 • Dávejte pozor na hlášení v reproduktorech.

Nejenom Váš nezapomenutelný zážitek z návštěvy Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, ale i zdárný a bezpečný průběh akce, je pro nás prioritou. Připravili jsme pro Vás exkluzivní program a snažili se zvýšit Váš komfort a bezpečnost. Věříme, že nebudete lhostejní vůči okolí a spolu s námi přispějete k tomu, že budete z areálu odcházet spokojení. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého a podezřelého, co by mohlo naší akci narušit, prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kteréhokoliv účastníka, pořadatelské služby. Děkujeme a přejeme Vám příjemně prožitý Den otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 2018.

 

Na viděnou na
Dni otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Nahoru