Úvodní stránka > Výcvik technického personálu

Výcvik technického personálu

Ve dnech 16. až 20. března se u naší základny uskutečnil netradiční všeobecný nácvik dekompletace a kompletace transportního vrtulníku Mi-171Š. Cílem bylo připravit technický personál vrtulníkové základny na možnou přepravu vrtulníků vzdušnou cestou za využití velkokapacitních letounů.

Z celkového počtu téměř 60 příslušníků technického personálu se tohoto výcviku poprvé účastnilo 10 techniků, dříve specializovaných převážně na letouny L-39 Albatros.

K tomu, aby mohlo dojít k přepravě vrtulníku v nákladovém prostoru transportního letounu, je nutné provést demontáž několika agregátů a konstrukčních uzlů. „Postup demontáže a uložení demontovaných částí je prováděn v souladu s technologickými kartami, ve kterých je uveden detailní postup a nezbytné materiální zabezpečení“, doplňuje činnost zástupce velitele 222. vrtulníkové letky major Dušan Häutler, účastník výcviku. „Mezi hlavní úkony patří demontáž listů vyrovnávacího a nosného rotoru, sejmutí nosných rámů výzbroje, tlumiče vibrací, stabilizátoru, antén a dalších důležitých součástí, “ doplňuje.

Týdenní výcvik se uskutečnil pod vedením hlavního inženýra inženýrské letecké služby základny podplukovníka Milana Obra, který se výcviku demontáže účastnil také poprvé. „Tento výcvik je nezbytný z důvodu udržení vysoké odborné způsobilosti technického personálu, která je na ně kladena. Využíváme zkušeností kolegů ze zaniklé přerovské základny, kdy byly vrtulníky připravovány pro transport do Afganistánu,“ doplňuje důležitost výcviku podplukovník Obr.

Náměšťské příslušníky inženýrské letecké služby čeká tento speciální výcvik na podzim tohoto roku ještě jednou a to s cílem optimalizovat průběh prací, aby došlo k maximálnímu zkrácení doby nezbytné pro opětovné uvedení vrtulníku do provozuschopného stavu po předchozí přepravě při zachování vysokých standardů bezpečnosti a spolehlivosti vyžadovaných při práci na letecké technice.

Letecká přeprava vrtulníků transportními letouny tzv. aeromobilní přeprava vzdušnou cestou se zpravidla uskutečňuje:

- v případě přesunů na velké vzdáleností z důvodu šetření resursů, neboli snížení odčerpávání provozních hodin a snížení opotřebování strojního a speciálního vybavení.

- v případě poškození letecké techniky, ať vlivem vady materiálu nebo při poškození v boji, kdy nelze provést opravu - uvést vrtulník do letuschopného stavu v místě poškození.

- při přepravě vrtulníků na zahraniční cvičení, tak při přepravě do zahraničních misí. Například v roce 2009 byly tři transportní vrtulníky Mi-171Š přepraveny transportním letounem AN-124 "Ruslan" do Afghánistánu, kde po dobu dvou let zajišťovaly podporu při přepravě materiálu a osob v rámci mise HELI UNIT.

Text a foto: kpt. Ing. Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice 22.zVrL

Fotogalerie

Nahoru