Úvodní stránka > VÝCVIK POP UP A-10 CAS

VÝCVIK POP UP A-10 CAS

Ve dnech 8. až 17. dubna 2015 proběhne ve spolupráci se vzdušnými silami USA výcvik českých předsunutých leteckých návodčí (FAC - Forward Air Controller) pod názvem POP UP A-10 CAS. Výcvik bude probíhat bez použití ostré letecké munice v prostorech standardně využívaných pro výcvik blízké vzdušné podpory v širším okolí města Třebíč.

V oblasti výcviku FAC vzdušné síly AČR dlouhodobě spolupracují s jednotkami vzdušných sil USA. V rámci vzájemné spolupráce takto podpoří náš výcvik čtyři letouny A- 10 Thunderbolt z 354. stíhací letky vzdušných sil USA dislokované v Německém Spangdahlemu. Letouny budou během cvičení působit z letiště v Náměšti nad Oslavou.

Létat se bude v pracovních dnech od 8. do 10. dubna a od 13. do 17. dubna 2015 denně nejdříve od 9 hodin ráno, nejpozději však do 23 hodiny noční. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na nezbytný počet.

Vzdušné síly AČR dlouhodobě rozvíjí spolupráci s USA v této oblasti. Čeští piloti a návodčí si v rámci obdobně zaměřených výcvicích předávají zkušenosti ze soudobých operací, zejména v oblasti blízké vzdušné podpory jednotek pozemních sil v dotyku s protivníkem, kdy je kladen důraz na rychlost a přesnost při potlačení protivníka a zároveň bezpečnost vlastních sil i civilního obyvatelstva.

Využití letounů A-10 Thunderbolt při výcviku rozšíří schopnosti českých FAC při využití nejmodernějších prostředků zjišťování a sledování cílů, činnost v noci za použití prostředků nočního vidění nebo spolupráce s pilotem – návodčím. Neméně významný je rozvoj komunikačních schopností, kdy si návodčí provádí rádiovou komunikaci v angličtině s rodilými mluvčími.

Další významnou stránkou výcviku je udržení a rozvoj schopností 22. základny vrtulníkového letectva v poskytnutí logistické podpory pro 65 člennou americkou jednotku, neboli podporu hostitelskou zemí (HNS – Host Nation Support), zahrnující zabezpečení stravování, ubytovacího a pracovního zázemí, zabezpečení pohonnými hmotami a mazivy, zajištění komunikačního a informačního spojení mezi cvičícími apod.

Kontaktní osoba: tisková a informační důstojnice 22.zVrL, kpt. Ing. Jana Skřivánková,
tel: 973 438 207, mob. 702 011 510, email: 22.zl @army.cz

Nahoru