Úvodní stránka > Vrtulníkovou základnu v Náměšti navštívil Výbor pro obranu

Vrtulníkovou základnu v Náměšti navštívil Výbor pro obranu

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 navštívili 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou členové výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Delegace vedená panem Davidem Kádnerem se měla možnost seznámit s jedinou vrtulníkovou základnou v České republice. Spolu s místopředsedy a členy výboru pro obranu se dále setkání zúčastnili ředitel odboru vzdušných sil - Sekce rozvoje a plánování schopností MO plukovník Jiří Vávra a Bohuslav Dvořák, vedoucí poradců ministra obrany.

Po přivítání hostů vystoupil se svojí prezentací zástupce velitele základny plukovník Miroslav Svoboda, ve které všechny zúčastněné seznámil s historií a současnou organizační strukturou 22. základny vrtulníkového letectva. Následně uvedl hlavní úkoly a schopnosti vrtulníkové základny. V neposlední řadě zdůraznil zapojení příslušníků náměšťské základny do zahraničních operací, mezinárodních cvičení a ocenil spolupráci s pozemními a speciálními jednotkami AČR resp. Severoatlantické aliance (North Atlantic Treaty Organization – NATO). „Jsme útvarem, který má zastoupení v mnoha zahraničních misích,“ zdůraznil plukovník Svoboda. „Musím vyzvednout činnost a výcvik našich předsunutých leteckých návodčích. Tento druh přípravy je velmi náročný a finančně nákladný, nicméně na připravenosti těchto odborníků závisí životy mnoha vojáků. Výrazných úspěchů dlouhodobě dosahují také ostatní jednotky naší základny, ať se jedná o letecký nebo technický personál aktuálně nasazený na letišti KAIA (Kabul International Airport) v Kábulu nebo o vojáky, kteří působí ve struktuře strážních rot v Afghánistánu,“ dodal plukovník Svoboda. „Začlenění do mezinárodních operací je pro nás velkým přínosem. V operaci ISAF (International Security Assistance Force) máme možnost prověřit úroveň připravenosti našeho personálu. Schopnost spolupracovat s aliančními partnery v nehostinném prostředí Afghánistánu přináší českým vojákům značný kredit. Mnohými koaličními partnery jsou experti AČR považováni za skutečné profesionály. Právě v kvalitně připraveném personálu vidíme největší bohatství naší základny,“ dodává velitel křídla vrtulníkové základy plukovník Petr Čepelka.

Plukovník Jiří Vávra představil ve svém vystoupení záměry dalšího rozvoje vrtulníkového letectva AČR. Po prezentacích byla dopolední část zakončena velmi zajímavou diskuzí, zaměřenou na aktuální problematiku vrtulníkového letectva, rozvoji spolupráce mezi AČR a regiony ve kterých jednotlivé organizační celky AČR působí a v neposlední řadě akvizičním systém v prostředí AČR.

Odpolední část programu návštěvy zahrnovala prohlídku opravárenské haly 223. letky oprav letecké techniky, seznámení návštěvy s vrtulníky Mi-171Š a Mi-24/35, které působí na náměšťské základně. Za velmi zajímavou byla považována ukázka výstroje předsunutých leteckých návodčí. „Kromě místopředsedy Karla Černého jsme tu všichni poprvé. Téma modernizace vrtulníků není žádným tajemstvím. Opravdu nás zajímalo, s jakou leteckou technikou pracujete,“ pronesl předseda výboru Kádner. „Jsem opravdu mile překvapen. Téměř vše je tu nové oproti některým jiným základnám, kde se naopak opravuje a renovuje to staré. Jsem rád, že jsme dnes měli možnost s členy výboru vidět na vlastní oči prostory základny a slyšet názory lidí, kteří na vaší vrtulníkové základně působí,“ dodal na závěr setkání David Kádner.

Text a foto: tisková a informační důstojnice 22.zVrL, kapitánka Ing. Jana Skřivánková

Fotogalerie

Nahoru