Úvodní stránka > Tygři „přežili“ v Orlických horách

Tygři „přežili“ v Orlických horách

Dvakrát do roka musí piloti z 22. základny letectva absolvovat tzv. kurz přežití. Příslušníci 221. vrtulníkové letky tento kurz absolvovali ve dnech 14. až 18. února 2011.

Tento speciální vojenský výcvik určený pro létající personál trvá jeden týden a je organizovaný dvakrát do roka jak v letním, tak zimním období. Osnova výcviku v přežití je zaměřena na zvládání nebezpečných situací, do kterých se může posádka letounu či vrtulníku v nouzové situaci dostat.

Vojáci se v rámci výcviku zdokonalují v náročných oblastech jako je pohyb a orientace v neznámém terénu včetně přespání ve volné přírodě, budování přístřešků a úkrytů v různých klimatických podmínkách, zásady rozdělování a udržování ohně, zdroje potravy, způsoby jejího získávání a přípravy, zásady přesunu v různých klimatických podmínkách, přeprava raněného a základy poskytování první pomoci, zvyšování tělesné zátěže k hraničním limitům výkonnosti, přesuny na ledu a sněhu, sjezdové a běžecké lyžování.

Po příjezdu „dvěstědvacetjedničky“ do výcvikového zařízení Deštné v Orlických horách byla na úvod připravena série přednášek, které připravili instruktor ze skupiny speciální a tělesné přípravy a příslušník zdravotnického zabezpečení. Úvodní briefing byl zaměřen na reakci a adaptaci organismu na fyzický výkon, následovala prezentace zdravotnického personálu na téma principy a nové trendy v poskytování první pomoci. A aby se piloti dostali co nejdříve do rytmu, připravil nadporučík Hlavatý, coby tělovýchovný instruktor, malý orientační závod, který měl osvěžit přítomným práci s buzolou bez využití mapy. Druhý den byl na programu celodenní přesun terénem v délce do dvaceti kilometrů. Jelikož byl prostor, ve kterém se příslušníci vrtulníkové letky pohybovali, zapsán jako chráněná krajinná oblast, bylo nutné naplánovat trasu po vyznačených turistických cestách. Nadporučík Radek Hlavatý k tomu říká: „Letos jsem byl s piloty v této oblasti poprvé. Jelikož se jedná o chráněné pásmo, je do budoucna nezbytné projednat se správcem oblasti místa, kde se vojáci budou moci pohybovat mimo značené trasy“. Součástí osnov výcviku v přežití je také zdokonalování technik sjezdového a běžeckého lyžování pod vedením vyškoleného instruktora. Proto byly této oblasti věnovány zbylé dny.

Text: Štěpánka Skřipská, Tisková mluvčí 22.zL

Fotogalerie

Nahoru