Úvodní stránka > Simulace havárie vojenského letounu

Simulace havárie vojenského letounu

V úterý 27. srpna 2013 se od 10.00 do 14.00 hodin v rámci přípravy na alianční cvičení Ramstein Rover 2013 (RARO) uskutečnil v součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému (IZS) Kraje Vysočina nácvik činnosti příslušníků 22. základny letectva - simulace havárie vojenských letounů. Taktický nácvik zásahů složek IZS s vyčleněním sil a prostředků AČR patří podle druhů mimořádných událostí, které mohou nastat na území České republiky, ke standardním postupům ověřujícím schopnosti a dovednosti zainteresovaných jednotek.

Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost a sladění jednotlivých prvků IZS Kraje Vysočina včetně činnosti příslušníků AČR při záchranných pracích. Podstatou spolupráce je spojení, aktivace složek IZS a výměna informací. Scénář cvičení se odehrával ve dvou fázích - první - simulace havárie letounu L-39 Albatros včetně vyproštění pilotů a hašení trosek letounu. Druhou fází bylo fiktivní nouzové přistání bitevního vrtulníku Mi-24/35 s vyproštěním posádky a cestujících na palubě. Zpětnou vazbu a vyhodnocení nácviku poskytne cvičícím skupina rozhodčích. Do nácviku byly zapojeny příslušníci 22. základny letectva, Územní odbor HZS Kraje Vysočina/stanice Třebíč, Náměšť n/O, Hrotovice, Územní odbor PČR Kraje Vysočina Třebíč/OO PČR Náměšť n/O a Hrotovice; Zdravotnická záchranná služba, oblastní středisko Třebíč, Posádkové zdravotnické zařízení Vícenice a Expozitura Vojenské policie Náměšť n/O. Celkem se do nácviku zapojilo přes 30 příslušníků z jednotlivých složek IZS a téměř 60 vojáků buď přímo v roli cvičících, nebo v rámci podpůrných prvků.

Kontaktní osoba: majorka Jolana Fedorková, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky, tel.: 973 216 060, 724 463 834, e-mail: ramsteinrover13@gmail.com

Fotogalerie

Nahoru