Úvodní stránka > Setkání velení základny se zástupci veřejné správy

Setkání velení základny se zástupci veřejné správy

Ve středu 11. února se u 22. základny vrtulníkového letectva uskutečnilo tradiční setkání velení základny se starosty a zástupci měst a obcí z regionu Třebíčska. Pozvání přijali také zástupci bezpečnostních složek regionu Třebíčsko, zástupce vrchní rady věznice Rapotice a ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. V průběhu návštěvy byli hosté informováni o hlavních úkolech základny v tomto roce a možnostech spolupráce.

Po vřelém přivítání hostů v prostoru opravárenské haly, poskytl zástupce velitele základny plukovník Miroslav Svoboda základní informace o organizační struktuře vrtulníkové základny, jejím působení a úkolech. Zejména nové představitele státní správy seznámil s prostory opravárenské haly a leteckou technikou na letišti.

Naše základna má trvalý zájem na budování dobrých vztahů s obcemi v regionech. To je také důvodem, proč se akce pravidelně koná. „Naším cílem je informovat zástupce státní správy a samosprávy o činnosti letecké základny, o úkolech, které plníme a zejména o provozu letecké techniky. Zároveň je to příležitost prodiskutovat otázky týkající se letového výcviku a ostatních aktivit letecké základny,“ uvedl zástupce velitele 22. základny vrtulníkového letectva plukovník Miroslav Svoboda.

Diskutovaným bodem bylo národní cvičení s mezinárodní účastí Ample strike 2015, které proběhne v měsíci září a dalších významných aktivitách, které mohou mít dopad na okolí letiště. Následovala diskuze, ve které byly objasněny některé otázky spojené s provozem vrtulníků v regionu např. využívání letových prostorů a časy provádění leteckého výcviku.

Druhá část setkání zahrnovala prohlídku prostorů opravárenské haly a ukázku vrtulníků Mi-171š a Mi-24. Na závěr setkání poděkoval plukovník Miroslav Svoboda přítomným za aktivní přístup a výbornou spolupráci.

Text a foto: tisková a informační důstojnice kpt. Ing. Jana Skřivánková

Fotogalerie

Nahoru