Úvodní stránka > Přelet „El třicetdevítek“ z Náměště do Čáslavi

Přelet „El třicetdevítek“ z Náměště do Čáslavi

Ukončení činnosti 222. výcvikové letky a letounu L-39 ZA Albatros u 22. základny letectva Sedlec, Vícenice završili náměšťští slavnostním nástupem. Dne 23. října 2013 byla symbolicky ukončena činnost 222. výcvikové letky a letounu L-39 Albatros u 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

Za přítomnosti zástupce Náčelníka generálního štábu generálmajora Bohuslava Dvořáka, zástupce velitele Vzdušných sil plukovníka Jaromíra Šebesty a velitele 21. základny taktického letectva Čáslav plukovníka Petra Hromka nastoupili příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou k důstojnému rozloučení s letouny L-39. Nástupu se účastnila také patronka 222. výcvikové letky paní Vlasta Šišková, místopředsedkyně Sdružení československých zahraničních letců 1939-45.

V jednotlivých projevech byla samozřejmě zmíněna historie působení letounů v Náměšti nad Oslavou. V rámci svého projevu předal velitel 22. základny vrtulníkového letectva plukovník Vávra putovní artefakt veliteli 222. výcvikové letky podplukovníku Horčičkovi. „Tento artefakt připomínající hrdé tradice československého letectva z období 2. světové války Vám bude jistě připomínat i Vaše působení u 22. základny letectva“, dodal plukovník Vávra při předání artefaktu.

I za velmi nepříznivého počasí proběhl v rámci nástupu odlet 4 ks letounů L-39 ZA Albatros a všichni přítomní je s rozpačitými pocity měli možnost shlédnout při posledním vzletu.

Tím byla ukončena činnost 222. výcvikové letky a letounu L-39 Albatros u 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.

O půl dvanácté dosedly všechny čtyři letouny L-39 trupových čísel 5017, 5019, 3903 a 5015 na letiště v Čáslavi. Od 1. prosince 2013 budou zařazeni do nové organizační struktury, a to do 213. výcvikové letky, kde budou společně působit s dvoumístnými podzvukovými bitevníky L-159T1 ALCA.

Více informací o přeletu letounů L-39ZA na čáslavskou základnu taktického letectva si můžete přečíst v listopadovém vydání resortního časopisu A report.

Text: tisková a informační důstojnice 22.zVrL, kpt. Jana Skřivánková

 

PROJEV plk. SIMRA

Pane generále, vážená paní Šišková ,vážení vojenští hosté, vojáci a občanští zaměstnanci 22. základny, vážení přítomní,

dnes je pro historii náměšťského letiště památný den. Po více než 53 letech jeho existence ho opouštějí proudové letouny. Typů proudové techniky se zde vystřídala celá řada. Začalo to legendárními letouny MiG-15 v roce 1960. Další kvalitativní zlom nastal v roce 1965 s nadzvukovými letouny Su-7 , které se staly po dlouhou dobu pro Náměšť synonymem. Zúčastňovaly se všech cvičení na území Československa. Jména jako Oldřich Linhart, František Kruml, František  Kružík či akrobatická skupina Smažilovců se stala pojmem.

V roce 1987 přichází do Náměště nová generace letounů – Su-22, které u nás i v zahraničí proslavila sólová vystoupení Františka Císaře a poté skupiny Duha, vedené Jaroslavem |Kankiou.

Další změna nastává v roce 1994, kdy přichází technika ze zrušeného 30. bitevního pluku z Pardubic a to Su-25 a L-39. Zde musím vyzdvihnout Františka Tabačka, ale příležitost dostávají i mladí piloti – Laco Oslanský a Martin Hejra, který se později stává velitelem základny.

Náměšť se dočkala zavedení i té současné nejmodernější techniky – letounu L-159 ALCA, které zde působily v mezidobí let 2001 až 2003.

Posledních 10 let už bylo ve znamení letounu L-39 , krátce i ve verzi C , ale nosným typem byl L-39ZA. V roce 2008 jsme zde oslavili 40 let od prvního vzletu a letoun před námi ve výroční kamufláži je tady dnes symbolicky s námi.

Po událostech 11. září 2001 byly tyto letouny zařazeny do posilového pohotovostního systému a podílely se na ochraně vzdušného prostoru.

V současné době se 222. výcviková letky podílí hlavně na výcviku mladých pilotů, kteří přicházejí z CLV Pardubice. Letka je díky zkušeným instruktorům schopna plnit výcvik v celém spektru úkolů od techniky jednoduché a vyšší pilotáže ,  bojového použití , vzdušných bojů až po navádění leteckými návodčími s použitím ostré munice.

 Piloti této letky se plnohodnotně pravidelně zapojovali do cvičeních Flying Rhino a Ramstein Rover, jež hostila právě náměšťská základna. Úzká spolupráce s rotou FAC začala přinášet své ovoce a byla tak prospěšná obou stranám.

  Tato letka je nositelkou bojových tradic naší 311. bombardovací perutě RAF z doby 2. světové války.Jsem rád, že dnešního nástupu se zúčastnila paní Šišková, jejíž muž byl jedním z celé řady statečných, kterým nebyl osud této republiky lhostejný. Letka je nositelka čestného názvu „ ŠIŠKOVA “ a tuto výsadu si přenese i do nového působiště jako 213.  výcviková letka k 21. základně taktického letectva do Čáslavi.

Je více než symbolické, že jsme si nedávno - 17.10. tohoto roku připomínali 1. výročí odhalení památníku letcům – osádky bombardéru Wellington v holandském Pettenu za naší letecké účasti – průletu dvou letounů L-39 nad osudným místem. Piloti dokázali, že nelétají pouze kolem „ komínu “, ale jsou schopni se připravit i na náročné mezinárodní lety v náročných klimatických podmínkách.

Nejde tady vyjmenovat všechny zasloužilé členy letky v jejich historii, ale musím zmínit velitele letky pplk. Antonína Horčičku a jeho zástupce pro ILS – mjr. Mariána Mráze , kteří mají lví podíl na stavu a kondici letky.

Když si uvědomím, že v půlce října má letka nalétáno 900 letových  hodin a to má k dispozici pouze 4 letadla tak se podařil nálet co kdysi s deseti letadly. Takže to vše ukazuje na malý zázrak.

 Chtěl bych touto poslední cestou poděkovat všem příslušníkům letky za práci a popřát jim mnoho úspěchů v novém působišti.    „ Letu zdar a Albíkům zvlášť “.

Text: plk. SIMR

Foto: kpt. Marek Trubač

Fotogalerie

Nahoru