Cvičení AMSE 2017

Cvičení AMSE 2017 sice začalo 23. Srpna 2017, ale podpůrné jednotky byly připraveny již několik dnů před tímto datem. Letošní ročník se od předchozích liší tím, že kompletní řídící štáb není umístěn ve stacionárních budovách 22. základny vrtulníkového letectva, ale v dočasném stanovém městečku postaveném v areálu základny. Toto specificky pro potřeby cvičení vytvořené místo velení, jehož budování začalo v pondělí 14. srpna, se skládá celkem z dvaceti kontejnerů a devíti stanů.

Přípravná fáze mezinárodního cvičení Ample Strike 2017 je v plném proudu

25. 08. 2017: Od středy 23. srpna probíhají přílety zahraniční letecké techniky, která se v příštích dvou týdnech zapojí do mezinárodního cvičení Ample Strike 2017. Na naší základně se nachází již 3 polské bombardéry Su-22 a litevské stroje L-39 Albatros. Dvojice polských letounů Su-22 bude v pátek 25. srpna realizovat první seznamovací lety v okolí náměšťského i čáslavského letiště.

Blahopřání k životnímu jubileu

Dnešní den se sešlo více jubilantů a tímto chci poblahopřát všem paní Zdeňce Lapešové, paní Lence Nakládalové, panu Jiřímu Doležalovi. Přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim 50. narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Poslední kontrolní nácvik při vyhlášení signálu „Letecká nehoda“ před cvičením AMSE 2017

    Dne 21.8.2017 vyvrcholila dlouhodobá příprava, která začala v měsíci květnu, kdy se uskutečnilo součinnostní cvičení základny s orgány IZS při nácviku vyhlášení signálu „Letecká nehoda“. Cílem nácviku bylo vycvičit  a prověřit všechny prvky 22. zVrL, které jsou zainteresovány do procesu reakce útvaru na leteckou nehodu.

Příslušníci právní služby letectva se sešli na vrtulníkové základně u Náměště

V prostorech 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť v těchto dnech probíhá odborné shromáždění pracovníků právní služby Velitelství vzdušných sil Armády České republiky pod vedením náčelníka právní služby vzdušných sil kapitána Františka Vojtka.

Velitel vrtulníkové základny plukovník Čepelka si ve svém nabytém programu našel chvíli, aby všechny přítomné přivítal a poděkoval za dosavadní práci, kterou právní služba odvádí ve prospěch české armády.

Velitel základny poblahopřál rotmistryni Romaně Gereníkové k životnímu jubileu

Vážená paní Romano Gereníková,

přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Při této  příležitosti bych Vám rád poděkoval za práci, kterou odvádíte ve prospěch Armády České republiky a zejména naší základny. Nechť i další Vaše léta v kolektivu příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva jsou provázena pocitem osobní pohody a štěstí.

Ať Vás štěstí, úspěchy a dobrá nálada provází alespoň jako doposud!

 

Výcvik aktivních záloh na na naší základně vrcholí

       Příprava na cvičení AMSE 2017 je v plném proudu, týká se to i příslušníků aktivních záloh, kteří tento týden prošli výcvikem na naší základně. V průběhu výcviku aktivních záloh dochází k získání maxima dovedností ve vševojskové přípravě. Během výcvikového týdne si příslušníci aktivních záloh osvojili manipulaci se zbraní a vyzkoušeli si přesnost své mušky. Veškerý střelecký výcvik je zde koncipován s ohledem na dlouhodobé poznatky a nejmodernější výcvikové trendy reálné střelecké přípravy.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru