Osobní gratulace velitele základny k životnímu jubileu

Dnes se v mé kanceláři sešli celkem čtyři oslavenci.

Chci osobně poblahopřát panu podplukovníku Jaroslavu Foldinovi, majoru Vladimíru Vladíkovi, praporčíku Pavlu Hlouškovi a četaři Josefu Sedláčkovi. Přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim kulatým narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Letci z maďarského Szolnoku přiletěli do Náměště nasbírat zkušenosti

V pondělí 15. ledna se na 22. základně vrtulníkového letectva Biskajská uskutečnila pracovní návštěva zástupců maďarské 86. vrtulníkové základny ze Szolnoku v čele s jejím velitelem brigádním generálem Zoltánem Kollerem. Spolu s velitelem základny se návštěvy v Náměšti účastnil velitel letky vrtulníku Mi-24 se svým zástupcem a velitel údržby letecké techniky.

"Chci, aby se lidé potkávali při sportu", říká náčelnice skupiny speciální tělovýchovy kapitánka Věra Manová

Sedlecký univerzál. Pro příslušníky vrtulníkové základny v Náměšti to není neznámé spojení, vždyť pro ně je tento celoroční dvanáctiboj o všestranného sportovce vymyšlen. Autorkou nápadu není nikdo jiný než náčelnice tělovýchovy kapitánka Věra Manová, která se vojenskému sportu věnuje již patnáct let.

Paní kapitánko, co je to vlastně Sedlecký univerzál?

Povýšení v Náměšti se dočkali také nižší důstojníci

Kromě praporčíků a poddůstojníků byli u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou na začátku letošního roku povýšeni do vyšších hodností také vojáci nižšího důstojnického sboru.

Slavnostní akt, kterého se účastnilo šest z devíti povýšených vojáků, se uskutečnil dnes ráno. "Jsem na Vás hrdý a gratuluji. S každým povýšením jsou na Vás kladeny vyšší nároky a také je vyžadována větší odpovědnost", dodal velitel vrtulníkové základny plukovník Petr Čepelka.

Dnešním dnem je na vrtulníkové základně jedenáct vojáků s vyšší hodností

Dnes proběhl na 22. základně vrtulníkového letectva slavnostní akt, v rámci kterého bylo do vyšších hodností povýšeno jedenáct vojáků z poddůstojnického a praporčického sboru.

Kromě vrchního praporčíka vrtulníkové základny nadpraporčíka Karla Földeše se slavnostního aktu zúčastnili také vrchní praporčíci jednotek základny.

K vrtulníkovému letectvu na Vysočině nastoupilo patnáct nových profesionálů

Velitel 22. základny vrtulníkového letectva plukovník Petr Čepelka spolu se svými zástupci dnes na půdě náměšťského letiště přivítal patnáct nových vojáků. Po úspěšném absolvování tříměsíčního kurzu základní vojenské přípravy ve výcvikovém středisku ve Vyškově se sedm nováčků rozhodlo sloužit u vrtulníkového letectva. Osm vojáků z povolání přestoupilo z jiných útvarů a zařízení AČR. Vojáci budou sloužit napříč všemi jednotkami. Kromě toho se do „náměšťské rodiny“ zařadili rovněž tři občanští zaměstnanci a dvě vojákyně z povolání se vrací do aktivní služby po ukončení rodičovské dovolené.

Vánoční koncert vážné hudby v hangáru

Ve čtvrtek 14. prosince se na vrtulníkové základně poblíž Náměště nad Oslavou uskutečnil mimořádný vánoční koncert hudebníků Janáčkovy filharmonie z Ostravy. Pozvání přijal válečný letec generálmajor Emil Boček, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata nebo hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Dalšími hosty byli bývalí velitelé náměšťské letecké základny, příslušníci české armády a především příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru