Dnešním dnem je na vrtulníkové základně jedenáct vojáků s vyšší hodností

Dnes proběhl na 22. základně vrtulníkového letectva slavnostní akt, v rámci kterého bylo do vyšších hodností povýšeno jedenáct vojáků z poddůstojnického a praporčického sboru.

Kromě vrchního praporčíka vrtulníkové základny nadpraporčíka Karla Földeše se slavnostního aktu zúčastnili také vrchní praporčíci jednotek základny.

K vrtulníkovému letectvu na Vysočině nastoupilo patnáct nových profesionálů

Velitel 22. základny vrtulníkového letectva plukovník Petr Čepelka spolu se svými zástupci dnes na půdě náměšťského letiště přivítal patnáct nových vojáků. Po úspěšném absolvování tříměsíčního kurzu základní vojenské přípravy ve výcvikovém středisku ve Vyškově se sedm nováčků rozhodlo sloužit u vrtulníkového letectva. Osm vojáků z povolání přestoupilo z jiných útvarů a zařízení AČR. Vojáci budou sloužit napříč všemi jednotkami. Kromě toho se do „náměšťské rodiny“ zařadili rovněž tři občanští zaměstnanci a dvě vojákyně z povolání se vrací do aktivní služby po ukončení rodičovské dovolené.

Vánoční koncert vážné hudby v hangáru

Ve čtvrtek 14. prosince se na vrtulníkové základně poblíž Náměště nad Oslavou uskutečnil mimořádný vánoční koncert hudebníků Janáčkovy filharmonie z Ostravy. Pozvání přijal válečný letec generálmajor Emil Boček, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Aleš Opata nebo hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Dalšími hosty byli bývalí velitelé náměšťské letecké základny, příslušníci české armády a především příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva.

Generál Bečvář poděkoval za svědomitou práci ženám - vojákyním

V úterý 12. prosince 2017 se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář  sešel v hotelu DAP s ženami v uniformě, aby jim poděkoval za jejich práci, kterou vykonávají ve prospěch dobrého jména české armády.

V úvodu setkání generál Bečvář podotkl, že se jedná o první adventní setkání se ženami - vojákyněmi, ze kterého by mohla vzniknout tradice. Následně upozornil, že s touto myšlenkou přišla první generálka AČR Lenka Šmerdová.

V hangáru oprav zazní vážná hudba v podání hudebníků Janáčkovy filharmonie Ostrava

Ve čtvrek 14. prosince 2017 je pro příslušníky 22. základny vrtulníkového letectva a pro pozvané hosty připraven mimořádný zážitek. V prostorech hangáru oprav letecké techniky zahrají hudebníci Janáčkovy filharmonie z Ostravy vánoční koncert s názvem "Na perutích k nebesům".

Jedná se o mimořádný projekt, kdy se umění potkává tváří tvář s vojenskou technikou.

V tuto chvíli vynakládáme nemalé úsilí, aby hosté odjížděli ze základny plni dojmů, naladěni na vánoční notu.

 

Důstojná připomínka 122. výročí narození čsl. prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody

Mlhavá sobota 25. listopadu 2017 se stala dnem pietního shromáždění v Hroznatíně v okrese Třebíč k 122. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody. Tento pietní akt probíhá každý rok a vždy se ho účastní stovky lidí z celé ČR i ze zahraničí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy i přes mimořádně nevlídné počasí dorazilo uctít památku velkého bojovníka za svobodu minimálně 500 lidí.

Osobní gratulace velitele základny k životnímu jubileu

Na začátku tohoto týdne se v kanceláři velitele útvaru sešlo celkem sedm oslavenců.

Chci osobně poblahopřát panu Vlastimilu Gruberovi, paní Lence Repaské, panu Róbertu Rudnickému, panu Petru Tomáškovi, panu Karlu Vojáčkovi, panu Radovanu Galskému a panu Bohuslavu Hlavinkovi. Přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim kulatým narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru