Příslušníci vrtulníkové základny vyjadřují hlubokou soustrast rodinám tří českých vojáků, kteří zahynuli během sebevražedného atentátu v Afghánistánu

Dnes v brzkých ranních hodinách došlo k sebevražednému útoku v afghánské provincii Párván nedaleko základny Bagram. Tato tragická událost, při které zahynuli tři čeští vojáci, nás vojáky České republiky velmi zasáhla. Chtěli bychom vyjádřit hlubokou soustrast rodinám, blízkým a kamarádům.

Příchod nových důstojníků z Univerzity obrany Brno na naší základnu

Dnes bylo k 22. základně vrtulníkového letectva Biskajská služebně zařazeno z Univerzity obrany Brno sedm vojáků z povolání v důstojnické hodnosti. Na vrtulníkové základně je osobně přivítal zástupce velitele základny plukovník Miroslav Svoboda spolu s plukovníkem Miloslavem Bauerem vedoucím katedry Univerzity obrany Brno a také velitelé jednotek, ke kterým byli nováčci služebně zařazeni. Zároveň proběhlo povýšení vojáků 22. základny vrtulníkového letectva do vyšší hodnosti.

Čtvrté kolo Běžecké ligy MO se konalo v posádce Náměšť

V polovině července organizovala 22. základna vrtulníkového letectva IV. kolo Běžecké  ligy Ministerstva obrany. Jedná se o devítikolový běžecký seriál probíhající každoročně v rámci rezortu, a to od dubna do listopadu.

Čtvrtého kola se tentokrát účastnilo 74 závodníků - 62 mužů, kteří museli zvládnout trať dlouhou 9 km a 12 žen, které zdolávaly trať na 6,2 km. Slavnostního zahájení na startu se ujal náčelník štábu 22.zVrL plukovník Alois Matýzka, který sportovcům popřál mnoho štěstí.

Velitel 22. základny vrtulníkového letectva vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice předsunutého leteckého návodčího

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se na 22. základně vrtulníkového letectva Biskajská uskuteční další kolo výběrového řízení na pozici předsunutý letecký návodčí u 225. letky bojového zabezpečení.

Bližší informace získáte na tel. 702 000 431.

Váš životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail: czechfac@army.cz

Vrtulnikáři z naší základny zahajovali summit NATO v Bruselu

 Dvoudenní summit Severoatlantické aliance ve středu 11. července otevíral přelet slavnostní vrtulníkové letky složené ze strojů jedenácti zemí. A součástí byly i vrtulníky z naší základny dva bitevní vrtulníky Mi-24 a jeden transportní vrtulník Mi171Š. Jde o ocenění českých letců za ochranu vzdušného prostoru spojenců a za výcvik vrtulníkových pilotů v Afghánistánu.

V Náměšti probíhal výcvik nouzového opuštění letadla nad vodní hladinou

V těchto dnech probíhá na 22. základně vrtulníkového letectva výcvik leteckého personálu v činnostech při nouzovém opuštění letadla nad vodní hladinou. Výcvik již absolvovala téměř stovka vojáků. Cílem výcviku je obnovení návyků leteckého personálu při práci se záchranným padákovým kompletem a nácvik manipulace a činností se záchranným ostrůvkem.

Cvičení Ample Strike má svou tradici - význam názvu a znaku cvičení

Vybrat cvičení výstižný název a posléze ztvárnit také jeho symboliku prostřednictvím znaku není vždy jednoduchá záležitost. Název cvičení i jeho znak mají svůj význam. Cvičení Ample Strike se poprvé uskutečnilo na letecké základně v Náměšti v roce 2014 a  tematicky navazovalo na alianční cvičení Flying Rhino a Ramstein Rover, která se zde od roku 2003 konala.

V Náměšti proběhla závěrečná koordinační konference ke cvičení Ample Strike 2018

V úterý 10. července 2018 se u 22. základny vrtulníkového letecvta Náměšť, Vícenice nad Oslavou  uskutečnila závěrečná plánovací konference ke cvičení Ample Strike 2018. Koordinační porady se zúčastnilo téměř sedmdesát vojáků, mimo jiné také zástupci zahraničních armád. Tento den pro všechny znamenal předěl mezi plánovací a přípravnou fází největšího cvičení Vzdušných sil Armády České republiky s mezinárodní účastí.

Osobní gratulace velitele základny k životnímu jubileu

Mám to potěšení osobně poblahopřát hned třem oslavencům.

Chci osobně poblahopřát paní Jaroslavě Morochovičové, panu Eduardu Tisoňovi a panu Jaroslavu Přibilíkovi. Přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim kulatým narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru