Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou

V rámci pravidelných pracovních cest po kraji Vysočina navštívil 5. září 2016 naší základnu předseda Poslanecké sněmovny pan Jan Hamáček. Váženého hosta přivítali velitel základny plukovník Petr Čepelka v doprovodu s velitelem vzdušných sil brigádním generálem Jaromírem Šebestou, velitel cvičení AMSE 2016 plukovník Zdeněk Bauer a starosta Náměště nad Oslavou pan Vladimír Měrka.  Během krátké prezentace velitel základny přítomné seznámil se strukturou útvaru, typy letecké techniky a investicemi do infrastruktury letiště.

Letošní Ample Strike přávě udeřil!

Skončila přípravná fáze cvičení Ample Strike 2016. Do neděle 4. září se vojáci s technikou přesunuli do operačních prostorů. Kanaďany nahradili Litevci a do cvičení se zapojily i aktivní zálohy.

„Mezinárodní cvičení je zaměřeno na sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. Je plně v gesci Armády České republiky a podílí se na něm téměř všechny její složky,“ prohlásil na úvod cvičení náčelník Generální štábu Armády České republiky armádní generál Josef Bečvář.

Nácvik pří vyhlášení signálu „Letecká nehoda“

Dne 25.8. ve 13:04 byl na letišti Náměšť vyhlášen řídícím letového provozu signál „Letecká nehoda“ v reakci na hlášení velitele posádky vrtulníku Mi-171, že došlo k poruše systému nožního řízení vrtulníku. Pilot ohlásil nouzové přistání na hřiště v blízkosti posádkové ošetřovny Vícenice.

Výcvik létajícího personálu v NOL po opuštění Mi-17/171Š a Mi-24/35 nad vodní hladinou a po přistání vrtulníku na vodní hladině

Dne 22.8.2016 již po několikáté v tomto výcvikovém roce proběhl praktický výcvik létajícího personálu (LP) 22. zVrL v postupech nouzové opuštění letadla (NOL) nad vodní hladinou z vrtulníků Mi-17/171Š a Mi-24/35 a v činnostech použití záchranných prostředků na vodní hladině. Výcvik byl realizován pod odborným vedením oddělení záchranné a výsadkové přípravy v prostorách bazénu 22. zVrL.

Praktický výcvik se skládal ze dvou částí.

Letošní Ample Strike doplní protivzdušná obrana a tankování za letu

Ve dnech 30. srpna do 20. září 2016 bude na území ČR probíhat mezinárodní cvičení Ample Strike 2016. Cvičení, kterého se bude účastnit celkem 17 armád aliančních a partnerských zemí, je určeno ke sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemích jednotek.

Návštěva Diecézní oblastní charity v Třebíči

Dne 24. srpna 2016 příslušníci naší základny, pod vedením pplk. Radka Pilaře, navštívili Diecézní oblastní charitu v Třebíči. Ředitel centra pan Petr Jašek nás po úvodních slovech seznámil s chodem celé organizace. "Diecézní charita zahrnuje širokou škálu zdravotních a sociálních služeb. Pomáhá dětem i mládeži stejně jako lidem starým, nemocným, znevýhodněným, rodinám s dětmi a lidem, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Pan Jiří Mrňa oslavil životní jubileum

Vážený pane Mrňo,

dovolte, abych u příležitosti Vašich 50. narozenin vyslovil Vám jménem příslušníků naší základny i jménem svým upřímné blahopřání. 

Přejeme Vám všichni dostatek pevného zdraví, mnoho životních úspěchů a samozřejmě úctu okolí. Nechť i další Vaše léta v kolektivu příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva jsou provázena pocitem osobní pohody a štěstí.

Při příležitosti Vašich narozenin bych Vám rád poděkoval za práci, kterou odvádíte ve prospěch Armády České republiky a zejména naší základny.

Upřesnění bankovního účtu - příspěvek na společný oběd dne 30. září 2016

Příspěvek ve výši 70,- Kč, který půjde na uhrazení nákladů na společný oběd v rámci návštěvy letiště dne 30. září 2016 prosím zasílejte na účet Vojenského leteckého klubu Náměšť nad Oslavou.


Číslo účtu: 6693530297/0100, VS:30092016, KS: 0308, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení, což organizátorům umožní jednoznačnou identifikaci plátce.

Příspěvek na společný oběd prosím zasílejte do 18. září 2016.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru