Uzavření vzletové a přistávací dráhy na letišti Náměšť

Během podzimních měsíců dochází na 22. základně vrtulníkového letectva k plánované rekonstrukci části pojezdové dráhy a přilehlých ploch u pracoviště roty zabezpečení letového provozu. Úkolem roty je zabezpečit provozuschopné pohybové plochy tak, aby nebyl ohrožen ani omezen letový provoz na letišti Náměšť. Opravit se musí více než tři tisíce metrů čtverečních ploch, rekonstrukce vyjde na bezmála třicet milionů korun.

Velitel základny poblahopřál trojici oslavenců k narozeninám

Dnes se v kanceláři velitele útvaru sešla trojice oslavenců. Chci osobně poblahopřát panu Petru Dolejšímu, panu Stanislavu Ferdanovi a panu Ladislavu Královi. Přijměte mé srdečné blahopřání k Vašim 50. narozeninám a zároveň Vám jménem příslušníků naší základny přeji hodně štěstí i úspěchů v osobním i profesním životě.

Při této  příležitosti bych Vám rád poděkoval za práci, kterou odvádíte ve prospěch Armády České republiky a zejména naší základny. Nechť i další Vaše léta v kolektivu příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva jsou provázena pocitem osobní pohody a štěstí.

SPORTOVNÍ DEN VELITELE ZÁKLADNY

Zahájení dnešního sportovního dne proběhlo v 7:30 hod na stojánce M, po úvodním  proslovu velitele základny se naplno rozeběhly soutěže v malém fotbalu, florbalu, plážovém volejbalu, nohejbale, tenise, stolním tenise, minigolfu, silovém trojboji, turistice a moto turistice. Na sportovištích přímo na základně nebo v okolí letiště. Poslední disciplína přetahování lanem se uskuteční v Koněšíně, kde zároveň v 15:00 hod proběhne vyhlášení výsledků a předání cen vítězným týmům.

Výherci soutěže o nejhezčí obrázek na téma „Vojáci cvičí na zemi i ve vzduchu"

V rámci cvičení Ample Strike 2017 jsme pro děti 1. stupně základních škol v okolí  Náměšti nad Oslavou, vyhlásili výtvarnou soutěž o nejhezčí obrázek. Hlavním tématem obrázků byly vojáci na zemi a ve vzduchu.

Obrázky k nám dorazily ze tří základních škol z Vícenic, Hrotovic a  Náměště nad Oslavou. Porota složená ze zástupců naší základny měla nelehký úkol – vybrat 10 nejhezčích obrázků. Vzhledem k tomu, že nám dorazilo opravdu spoustu krásných obrázků, rozhodli jsme se odměnit ne 10, ale rovnou 13 soutěžících!

 

Výcvik psovodů na naší základně

Již poosmé pod vedením Vojenské policie proběhl na naší základně minulý týden výcvik psovodů pro všechny ozbrojené složky České republiky. Letošního ročníku se účastnili také psovodi Vojenské policie, Městské policie a Policejního sboru ze Slovenska.

„Celkově se výcviku účastnilo 63 psovodů a 72 služebních psů speciálně vycvičených jak pro hlídkovou a pořádkovou činnost, tak k vyhledávání výbušnin, drog a zbraní“, upřesňuje kpt. František Hanzlík, hlavní kynolog Vojenské policie.

První generálka české armády navštívila vrtulníkáře na Vysočině

V úterý 19. září 2017 zavítala na 22. základnu vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou brigádní generálka Lenka Šmerdová, která se zde sešla s velením základny a velícími důstojníky letek a odborných pracovišť. V průběhu setkání se řešily například otázky v oblasti přípravy a doplňování vojenského personálu, kariérní řád apod. Poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR v oblasti personalistiky během diskuse poskytla odbornou pomoc při řešení palčivých problémů, které jednotlivé velitele trápí.

 

Vojáci již podruhé zažili jízdu s brýlemi simulující stav po použití drog nebo alkoholu

Již podruhé se dnes 15. září na naší základně konala přednáška v rámci prevence rizikového chování zaměřená na užívání návykových látek za volantem, jejíž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření takového chování. Akce byla pořádána ve spolupráci s krajskou koordinátorkou BESIP Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou, oblastním spolkem Červeného kříže Havlíčkův Brod a Vojenskou policií.

Stránky

Subscribe to lznamest.army.cz RSS

Nahoru