Úvodní stránka > Aktuality > Slavnostní předání skladu výdejny APH a haly oprav cisternové techniky

Slavnostní předání skladu výdejny APH a haly oprav cisternové techniky

Slavnostní předání skladu výdejny APH a haly oprav cisternové techniky

 

V úterý 18. října 2016 se na naší základně uskutečnilo slavnostní předání automatizované výdejny APH s halou oprav cisternové techniky, jehož celková výstavba začala v dubnu 2015. Cílem rozsáhlé výstavby byla celková modernizace, která nahradila “dva stojany v silnici“, jak se naše současná výdejna přezdívala, a která sloužila náměšťské posádce od roku 1960. Celková stavba se skládá ze 3 technologických celků: automatizované výdejny, skladu PHM a haly oprav cisternové techniky. Velkou pýchou je první “ olejový bar“ v rámci AČR, který tvoří 8 samostatných pístových čerpadel napojených do uzavřených vzduchových okruhů zakončených bezúkapovými olejovými výdejními pistolemi. Výstupy z tohoto baru jsou rovněž elektronicky evidovány a vyhodnocovány. Nedílnou součástí skladu jsou i uložiště prázdných obalů a technického materiálu. Celá budova je zapojena do standardních EZS a EPS letecké základny a veškerý pohyb a provoz na všech úsecích je monitorován.

Celé dílo se podařilo zdárně dokončit díky vstřícnému přístupu dodavatelské firmy, která v úzké spolupráci se všemi dotčenými orgány na této akci hledala vždy nejmodernější a nejúčinnější řešení v souladu s požadavky uživatele a platnou rezortní i mimorezortní legislativou.

Slavnostního předání zcela nové budovy, která proběhla za účasti vedení společnosti firmy STAEG Stavby, s. r. o. za odbor logistiky sekce vyzbrojování Ministerstva obrany, byla přítomna JUDr. Pavlína Čermáková. Předání se účastnilo také vedení naší základny.

Velké poděkování patří npor. Pavle Davidové a mjr. Jiří Skurovcovi za výborně odvedenou práci při celkové realizaci toho projektu.

 

Fotogalerie

Nahoru