Úvodní stránka > Aktuality > Podpora křížem krážem – AMSE16

Podpora křížem krážem – AMSE16

Neodmyslitelnou stránkou každého cvičení je logistická podpora, AMPLE STRIKE 2016 (dále AMSE16) nevyjímaje. Příprava a průběžná koordinace s útvary napříč celou AČR započala s více jak půlročním předstihem.

„Ubytování, stravování, přeprava, doplňování pohonných hmot, zdravotnická služba, technická pomoc, ale také zabezpečení spojení, střežení či inženýrsko-letecké zabezpečení.“ vyjmenoval souhrn hlavních činností náčelník skupiny podpory AMSE16 podplukovník Michal Vecheta.

Zdravotní zabezpečení bylo úkolem prvků stálé infrastruktury v posádkách, které se začlenily do AMSE16, včetně Center zdravotních služeb spadajícími pod Agenturu vojenského zdravotnictví.  Ta jsou posílena o lékaře Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. „Logisticky nejnáročnější je zabezpečení VVP Libavá a Boletice, kde byly zřízeny praporní obvaziště, polní muniční sklady, výdejny PHM, parky vojenské techniky a letiště pro vrtulníky, tzv. FARP (Forward Arming and Refueling Point). Celý komplex zabezpečení je řízený z letiště Náměšť nad Oslavou,“ dodal zástupce náčelníka logistické podpory AMSE16 nadporučík Jiří Mašlaň.

Pro zvýšení kapacity stálé infrastruktury na letišti v Náměšti nad Oslavou se za využití prostředků 14. pluku logistické podpory Pardubice a 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava vybudovalo Centrum řízení letek. Prostory tohoto centra tvoří nafukovací stany, obytné buňky a sociální kontejnery sloužící jako zázemí pro zahraniční létající personál k přípravě a plánování vzdušných operací.

Těžištěm podpory ve VVP Boletice jsou příslušníci 22. základna vrtulníkového letectva Náměšt nad Oslavou zajišťující inženýrsko-letecké zabezpečení a doplňování leteckých pohonných hmot. Příslušníci 25. protiletadlový pluk ze Strakonic připravují stravu, doplňují automobilní pohonné hmoty a poskytují technickou výpomoc. Střežení objektů, pyrotechnickou výpomoc a zajištění radiového spojení provádí 21. základna taktického letectva Čáslav. Ve VVP Boletice se rozvinulo praporní obvaziště 42. mpr z Tábora, které posílil zdravotnický personál 6. polní nemocnice z Hradce Králové. Podporu je koordinuje styčný důstojníkem z 22. základny vrtulníkového letectva.

Hlavní podporu ve VVP Libavá zajišťují příslušníci 22. základna vrtulníkového letecva doplňováním leteckých a automobilních pohonných hmot. Ti rovněž odpovídají za přípravu stravy za spoluúčasti kuchařů od 26. pluk velení řízení a průzkumu ze Staré Boleslavi, který mimojiné zajišťuje i střežení objektů ve VVP Libavá. Praporní obvaziště ve VVP vyčlenil 53. pluk průzkumu a elektronického boje. Vše je pod bedlivým dohledem styčného důstojníka z velitelství vzdušných sil.

Na přípravě a provedení cvičení se podílí také ženisté z Olomouce a Bechyně. V rámci přípravy cvičení prováděly oba prapory úpravu terénu, zemní a stavební práce na vybudování polního muničního skladu pro uskladnění munice v prostorech Libavá i Boletice. Dalším úkolem těchto specialistů bylo vybudování polního příčného pojezdového pásu a odstranění náletových dřevin.

Samotného výcviku předsunutých leteckých návodčích se účastní příslušníci 151. Ženijního  praporu z Bechyně, kteří doplňují rozehru. V případě požáru drží pohotovosti v obou výcvikových prostorech hasiči s cisternou.

Fotogalerie

Nahoru