Úvodní stránka > Media Day

Media Day

Prezentační den cvičení Ample Strike (středa 6. září 2017, 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměšti nad Oslavou)

Sraz zástupců sdělovacích prostředků a spotterů v 11.00 hod. u hlavní brány letecké základny.

Pro publikující novináře, televizní a rozhlasové redaktory, internetové redaktory a korespondenty tiskových agentur - FOTOTERMÍN s možností rozhovorů. Bude se konat krátká ukázka výcviku předsunutých návodčích, na které se podílejí příslušníci Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR. Nabízíme možnost rozhovorů s leteckým návodčím a záložníkem. Následovat bude přesun ke vzletové a přistávací dráze 22. základny vrtulníkového letectva. Platí pouze pro držitele platné press karty.

Pro spottery jsme stejně jako loni připravili prostor v blízkosti vzletové a přistávací dráhy.

V rámci vzletů a přistání bude možnost sledovat techniku působící z 22. základny vrtulníkového letectva:

- polský stíhací bombardér Su-22,
- slovinský či německý turbovrtulový letoun Pilatus PC-9M;
- český bitevní vrtulník Mi-24.

Cvičné přiblížení na 22. základnu vrtulníkového letectva provedou:

- české lehké bitevníky L-159 ALCA;
- české nadzvukové letouny JAS-39 Gripen.

V plánu je také cvičné přiblížení amerických bombardérů B-1 či B-52.

Všechny letové aktivity se budou konat v rámci připravených scénářů cvičení a v rámci cvičného přiblížení letecké techniky.  

Ukončení prezentačního dne bude nejpozději ve 14.00 hod.

Akreditace je uzavřena.

Během dne nebude možnost nákupu jídla a pití na základně.

Aktualizováno: 17:00- 05.09.2017


Media/Spotters Day (6 September 2017) 22nd Helicopter Base Náměšť

Meeting for media and spotters at 11.00 a.m. at the main gate of the Air Base.

For publishing journalists, Tv and radio editors, online editors and correspondents of press agenciesPhoto opportunity with the possibility of interviews. There will be a brief demonstration of the JTAC´s training. The interviews with the Active Reservist and JTAC are possible. For this part a valid Press Card is required.

For the spotters, same as last year, we have prepared a place nearby the runway.

For take-offs and landings, there will be an opportunity to see the aircraft operating from the 22nd Helicopter Airt Base:
- Polish Su-22 fighter bomber,
- Slovenian or German turboprop Pilatus PC-9M;
- Czech Mi-24 attack helicopter.
 

There is scheduled practice approach to the 22nd Helicopter Air Base of:
- Czech attack jet L-159 ALCA;
- Czech supersonic JAS-39 Gripen.
 

Scheduled is also a training approach of American bombers B-1 or B-52.

All flight activities will take place within the prepared exercise scenarios or training approaches.

The end of the day should be no later than at 2.00 p.m.

The accreditation is over.

 During the day there will not be a possibility for purchasing food and drink at the base.

Nahoru