Úvodní stránka > Media Day

Media Day

Informace pro spottery a fotografy k Media Day 14. 9. 2016

Všem fotografům, spotterům a příznivcům letecké techniky nabízíme focení v rámci mezinárodního cvičení Ample Strike 2016 v předem vymezeném prostoru (v blízkosti meteostanice, viz. mapa) bez možností přesunu na jiné místo základny a to z důvodu organizační náročnosti v rámci tak rozsáhlého mezinárodního cvičení.

Žádáme všechny o dodržení času akreditace, v případě pozdního příchodu nemůžeme zaručit Vaši účast na Media Day. Děkujeme za pochopení.

09:00 – 09:30 setkání na bráně základny a akreditace

09:30 – 09:45 pěší přesun k meteostanici

10:00 – 14:00 focení letecké techniky

Opuštění základny nejpozději ve 14:00 hod.

 

Pozn.: V blízkosti místa focení se nachází sociální zařízení. Během dne nebude možnost nákupu jídla a pití na základně.


Informace pro novináře k Media Day 14. 9. 2016

08:45 – 09:15 setkání na bráně základny

09.15 – 09.35 přesun do západní části letiště

10.00 – 10.30 dynamická ukázka společného výcviku vojáků AČR a aktivní zálohy s leteckou podporou

10.30 – 10.45 přesun na plochu odbavení letecké techniky (stojánka „S“)

11.00 – 11.30 prohlídka letecké techniky

11.30 – 11.45 možnost rozhovorů s náčelníkem Generálního štábu AČR a řídícím cvičení Ample Strike 2016

12.00 přesun na bránu opuštění základny

12:00 – 14:00 pro zájemce nabízíme možnost focení letecké techniky v blízkosti meteostanice (viz mapa)

 

V případě změny programu budete informováni prostřednictvím našich webových stránek.

Během dne nebude možnost nákupu jídla a pití na základně.

Žádáme Vás o dodržení času akreditace, v případě pozdního příchodu nemůžeme zaručit Vaši účast na Media Day. Děkujeme za pochopení.

mapa_meteo.pdf


Pro potřeby mezinárodního cvičení AMPLE STRIKE 2016 bylo zřízeno Společné tiskové a informační středisko, které je připraveno reagovat na veškeré Vaše dotazy.

Pro zástupce sdělovacích prostředků a příznivce letectví připravujeme „Media Day“, který je plánován na 14. září 2016 u 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Akreditační formulář naleznete v této sekci.

Tisková sdělení jsou průběžně uveřejňována v záložce „Tiskové zprávy “.


Media Day information for spotters and photographers, 14 September 2016

We offer shooting in the pre-defined area (near the weather station - see map) to all the photographers, spotters and aviation technology fans. There is no possibility to move to another place of the base because of organizational demands. We ask you to respect the time of accreditation. In case of late arrival we cannot guarantee your attendance at Media Day. Thank you for your understanding.

From 09:00 to 09:30   meeting at the main gate of the base and accreditation;

From 09:30 to 09:45   moving to the weather station by foot;

From 10:00 to 14:00   shooting of aviation technology.

Leaving the base not later than 14:00.

Note: In the vicinity of the photo shoot area is a toilet. During the day there will not be a possibility for purchasing food and drink at the base.


Media Day information for media representatives, 14 September 2016

From 08:45 to 09:15   meeting at the main gate of the base;

From 09:15 to 09:35   moving to the western part of the airport;

From 10:00 to 10:30   military dynamic display of the Czech army soldiers and Active reserves with close air support;

From 10:30 to 10:45   moving to the apron (apron "S");

From 11:15 to 11:45   aviation technology static exhibition;

From 11:45 to 12:00   possible interviews with a pilot and Forward Air Controller;

At 12:00                      moving to the exit gate of the base;

From 12:00 to 14:00   Offer: photographing of aviation technology in the vicinity of the weather station (see map)

In case of program changes, you will be informed via our website. During the day there will not be a possibility for purchasing food and drink at the base. We kindly ask you to respect the time of accreditation. Please, be on time. In case of your late arrival, we cannot guarantee your attendance at Media Day. Thank you for understanding.

 

mapa_meteo.pdf


For the AMPLE STRIKE 2016 Exercise was the Joint Media and Information Center established.

We are working on the Media Day which is scheduled for September 14, 2016 at 22nd Helicopter Base Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. The Accreditation form you may find on this page below.

The News Releases are in the section „Tiskové zprávy / News Releases “ available.


Nahoru