Úvodní stránka > Koordinační porada k plnění součinnostních úkolů

Koordinační porada k plnění součinnostních úkolů

V úterý 20. ledna 2015 proběhlo na naší základně součinnostní jednání k upřesnění způsobu plánování požadavků na letové úsilí ve prospěch přípravy výcviku útvarů a jednotek pozemních sil pro rok 2015 a zpracování výhledu pro rok 2016.

Zaměstnání, jehož cílem bylo zkoordinovat a zabezpečit požadavky pozemních sil v návaznosti na možnosti vzdušných sil zahrnovalo seznámení se systémem plánování letového úsilí na stupni Velitelství vzdušných sil a letecké základny.

Jednání se zúčastnili zástupci Velitelství vzdušných i pozemních sil, příslušníci velení leteckých základen, pozemních jednotek a speciálních sil. Poradu zahájil za 22. zVrL zástupce náčelníka štábu pro operace pplk. Richard Benkovský a mjr. Pavel Procházka, náčelník oddělení letecké bojové přípravy. Samotné jednání probíhalo pod vedením náčelníka odboru bojové přípravy plk. Petra Tománka a jeho zástupců z odboru plánování a řízení pplk. Vlastimila Párala a pplk. Pavla Krále z Velitelství vzdušných sil AČR.

„Hlavním bodem jednání bylo seznámení zástupců jednotek pozemních sil a speciálních sil s plánovanými aktivitami leteckých základen v roce 2015 a sladění těchto úkolů s požadavky na podporu výcviku pozemních jednotek tak, aby byly pokud možno uspokojeny obě složky, jak letecká tak i pozemní,“ dodává major Procházka.

Konstruktivní jednání přineslo své výsledky v konkretizaci jednotlivých požadavků, upřesnění způsobu a rozsahu jejich zabezpečení. Pozitivním výsledkem jednání byla také shoda zúčastněných, na potřebě čtvrtletních upřesňujících porad k zabezpečení plnění součinnostních úkolů a nutnost konání koordinační porady k plánování aktivit na rok 2016 za účasti všech zainteresovaných.

Text a foto: kpt. Ing. Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice 22.zVrL

Fotogalerie

Nahoru