Úvodní stránka > Kodex akce DOD

Kodex akce DOD

Vážení návštěvníci,

přicházíme s iniciativou, která, jak věříme, dále přispěje k jejich dalšímu pozitivnímu rozvíjení směrem k jedné z nejvýznamnějších veřejných akcí v kraji Vysočina a České republice.

Naším cílem pro Dne otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou je dlouhodobá spokojenost návštěvníků, účastníků a partnerů, kteří se na jejich zajištění podílejí a proto přicházíme s několika pravidly, o kterých jsme přesvědčeni, že cestu k tomuto nelehkému cíli přispějí.

  • Smyslem akce Den otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou je zvýšení obecného povědomí o významu mezinárodní spolupráce pro zajištění české bezpečnosti, s důrazem na partnerství se státy Severoatlantické aliance. Hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je veřejná přehlídka co nejširší škály prostředků, kterými disponuje AČR na poli zajišťování bezpečnosti.
  • Cíli akce a jejímu programu je vždy nadřazena celková bezpečnost účastníků i návštěvníků.
  • Podporujeme vzájemnou interakci mezi návštěvníky a účastníky tak, aby se vzájemně obohacovali a odnášeli si co nejvíce poznatků a informací.
  • Účastník akce proto respektuje organizační pravidla a pokyny na akci. Svým chováním napomáhá práci organizačních složek.
  • Na akci není dovolena jakákoliv forma prezentace politických stran a hnutí i nepolitických formací.
  • Na akci zveme k veřejnému vystoupení pouze politiky, ústavní činitele nebo vrcholné představitele bezpečnostních složek, kteří se přímo podílejí na organizačním zajištění akce či v té chvíli mají aktivní roli s významným vztahem k jejímu tematickému zaměření (například představitel vlády, hejtman kraje Vysočina, starosta města Náměšť nad Oslavou, náčelník Generálního štábu Armády České republiky, atd.).
  • Návštěvníkům akce není tolerováno užívání jakýchkoliv návykových látek, vnášení jakýchkoliv zbraní nebo pyrotechniky, či materiálů, předmětů, které by mohly ohrozit bezpečnost či zdraví účastníků.

Na viděnou
na Dni otevřených dveří na letišti Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
!

Nahoru