Exkurze

EXKURZE

Exkurze jsou určeny pro širokou veřejnost, zvláště pak pro vzdělávací instituce, občanská sdružení zaměřená na vojenství a letectví, vojenské důchodce, válečné veterány aj.

Exkurze jsou organizovány od dubna do října v pracovních dnech, a to v úterý a pátek v dopoledních hodinách. Minimální počet osob ve skupině je stanoven na 10, maximální počet na 40 osob. Exkurze nejsou určeny pro děti mateřských škol! Prohlídka letiště je bezplatná, pěší pohyb po letišti není z bezpečnostních důvodu povolen.

 


Vaše žádosti zasílejte s dostatečným časovým předstihem na email: 22.zl@army.cz.

Seznamy účastníků odsouhlasených exkurzí zasílejte nejpozději 5 pracovních dnů před exkurzí!

PO DOBU KONÁNÍ CVIČENÍ AMSE 2018 V MĚSÍCI ZÁŘÍ SE EXKURZE NA ZÁKLADNĚ NEKONAJÍ.


Vzor žádosti o povolení exkurze (viz níže)

Vzor žádosti povolení ke vstupu - seznam osob (viz níže)


Exkurze

Přiložené soubory: 

Nahoru