Home page > Aktuality > Zástupci americké kanceláře pro obrannou spolupráci návštívili základnu

Zástupci americké kanceláře pro obrannou spolupráci návštívili základnu

V úterý 9. 6. 2020 navštívili naši vrtulníkovou základnu příslušníci kanceláře pro obrannou spolupráci při velvyslanectví USA (Office of Defense Cooperation, ODC) se sídlem v Praze. Hlavním úkolem této kanceláře je podporovat bezpečnostní pomoc, obrannou spolupráci při vyzbrojování a programy humanitární pomoci. Velitel základny plukovník Rudolf Straka přivítal na půdě základny americký tým pod vedením podplukovníka Rudoslawa Ruseka, majora Marka Fitzgeralda, praporčíka Michaela Wilsona a za českou stranu kapitánku Michaelu Řehovou. Jelikož se podplukovník Rusek nově ujal funkce zástupce vedoucího kanceláře ODC, projevil zájem seznámit se s velením základny a jejími stěžejními úkoly.

Američtí vojáci si v doprovodu hlavních funkcionářů základny prohlédli mimo jiné oba typy vrtulníků provozovaných na 22. základně vrtulníkového letectva – bitevní vrtulník  Mi-24/35 a transportní vrtulník  Mi-171ŠM, na jehož modernizaci se americká strana významně podílela. Příslušníci jednotky předsunutých leteckých návodčích (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) seznámili delegaci se svou výzbrojí a výstrojí a v rámci již existující dvoustranné spolupráce prodiskutovali další možná témata rozšíření možností společného výcviku v rámci State Partnership Program (SPP).

Na závěr návštěvy se velení základny s americkou delegací vzájemně ujistili o ochotě rozvíjet další spolupráci a podílet se na partnerských programech, které jsou organizovány v rámci bilaterální spolupráce České republiky a USA.

Fotogalerie

Nahoru