Úvodní stránka > Aktuality > Vyšší praporčický kurz

Vyšší praporčický kurz

V pátek 9. června 2017 ukončilo po 13 týdnech u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově osm desítek příslušníků praporčického sboru a vrátili se zpět k mateřským útvarům.

Po mnoha týdnech intenzivní výuky skončil první běh základního praporčického a vyššího praporčického kurzu. Tyto nové kariérové kurzy pro  „stříbrný sbor“ jsou od začátku roku 2017 zabezpečeny vyškovskou akademií. Konkrétně úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy.

Vyšší praporčický kurz je po absolvování poddůstojnického a základního praporčického kurzu vrchol kariérového vzdělávání praporčíků v rámci AČR. Vojáci mají za sebou 13 týdnů výuky. „Během kurzu byl kladen důraz na pochopení operačního významu způsobů vedení vojenských operací, na znalost základních plánovacích a rozhodovacích procesů a na dosažení orientace v základní problematice mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních vztahů,“ řekl náčelník kurzu nadpraporčík Pavel Bodrogi. Cílem kurzu bylo připravit posluchače na výkon služby na služebních místech se stanovenou hodností nadpraporčík a štábní praporčík, tedy pro práci pracovníků štábů agentur a GŠ, vrchních praporčíků, hlavních instruktorů nebo vrchního praporčíka AČR. Celý kurz byl zakončen obhajobou závěrečných prací před komisí složenou ze štábních praporčíků, ve které všichni posluchači uspěli.

Své znalosti si v kurzu z naší základny osvěžili nadpraporčík Karel Földeš a nadpraporčík Adolf Gothard.

 

Fotogalerie

Nahoru