Úvodní stránka > Aktuality > Výroční hodnocení náměšťských dravců dopadlo na jedničku

Výroční hodnocení náměšťských dravců dopadlo na jedničku

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2016 se na letišti Náměšť uskutečnilo výroční hodnocení služebních dravců, které mělo za cíl prověřit jejich zdatnost, kondici a techniky výcviku. Příslušníci Agentury vojenského zdravotnictví ve spolupráci s pracovníky Stanice biologické ochrany letiště z 22. základny vrtulníkového letectva ohodnotili šest z celkového počtu osmi dravců, kteří jsou umístěni na letecké základně Náměšť.

Hodnotící komise pod dohledem vojenského veterinárního lékaře z Vojenského veterinárního ústavu Hlučín majora Jana Poupy hodnotila dravce v sedmi kategoriích. „Hlavní kritéria, na která klademe u sledovaných dravců při našem posuzování důraz, jsou především létání, přivolání zpět k sokolníkovi a útok ať už na kořist, nebo na vábítko“, objasnil major Poupa. „Dalšími hodnotícími kategoriemi jsou převzetí například z voliéry, zastínění, tzn. nasazení čepičky na hlavu dravce a odstavení“, doplnil lékař. Kromě toho se veterinář také zajímal o zdravotní stav dravců a provedl pravidelnou preventivní péči o služební psy.

V současnosti je na letišti v Náměšti nad Oslavou vybudovaná stanice biologické ochrany (Sbiol) splňující evropské normy pro chov a používání loveckých dravců a provádění biologické ochrany. Při provádění biologické ochrany na zdejším letišti se pracovníci stanice zaměřují především na preventivní opatření. „Vychází se z předpokladu, že tam, kde ptáci ani jiní volně žijící živočichové nenajdou zdroje potravy, možnost úkrytu a kde se nemohou rozmnožovat, nemají důvod se zdržovat ani vyskytovat“, vysvětlil nadrotmistr Petr Oubrychta, předseda hodnotící komise a velitel náměšťské „sbolky“.

Pracovníci Sbiol úzce spolupracují se skupinou letištního zabezpečení, která provádí pravidelné sečení travnatých ploch, takže ptáci hnízdící v trávě nestihnou vyvést mladé a především letiště nestačí rozkvést. Tím se přeruší klasický potravní řetězec. Úkolem biologické ochrany je také varovat osádky před nebezpečnými výškami a prostory, kde je srážka s ptáky reálná. Jejich hlášení jsou součástí předletových brífinků, kterých se osádky před letem účastní.

Poznámka:
V současné době slouží na 22. základně vrtulníkového letectva osm dravců – Bzuk (sokol stěhovavý), Gira (káně harisovo), Ken (káně rudochvosté), Nela (raroh jižní), Karel (sokol stěhovavý), Alba (sokol stěhovavý), Bambi (raroh velký) a Kony (káně rudochvosté).

 

Fotogalerie

Nahoru