Úvodní stránka > Aktuality > V rámci dopravně preventivní akce si mohli vojáci z Náměště vyzkoušet tzv. „opilecké brýle“

V rámci dopravně preventivní akce si mohli vojáci z Náměště vyzkoušet tzv. „opilecké brýle“

Aktivity zaměřené na předcházení problémů a následků spojených s rizikovými projevy chování jsou součástí pravidelných vzdělávacích projektů u 22. základny vrtulníkového letectva.

V pátek 30. června 2017 se ve spolupráci s krajskou koordinátorkou BESIP Mgr. Veronikou Vošickou Buráňovou, oblastním spolkem Červeného kříže Havlíčkův Brod a Vojenskou policií uskutečnila na vrtulníkové základně u Náměště dopravně preventivní akce, která byla zahájena sérií přednášek zaměřených na alkohol a jeho vliv na člověka, právní důsledky spojené s užitím alkoholu pro služební poměr a přestupky v dopravě v rezortu MO. Přítomni byli také zástupci odboru dopravy Městského úřadu Náměšť n/O.

Poté se vojáci přesunuli na parkoviště, kde probíhal nácvik vyproštění zraněné osoby z vozidla během dopravní nehody pod vedením medičky Markéty Buráňové z Červeného kříže. Ta navíc připomněla správný postup při dopravní nehodě. Zdůraznila, že je důležité se hlavně nebát a pomoci. „Pokud se již k dopravní nehodě dostanete, nezapomeňte na svoji bezpečnost a bezpečnost všech osob ve vašem voze. V první řadě si oblečte reflexní vestu, umístěte výstražný trojúhelník a zajistěte vozidlo. Zraněné osoby musíte neprodleně z auta vyprostit, jestliže jim nemůžete provést první pomoc na místě nebo hrozí požár či jiné nebezpečí. K vyproštění poraněných osob z auta se používá tzv. Rautekův hmat.“ Vypočítávala Buráňová. Tento hmat si pak mohli vojáci také vyzkoušet ve dvojicích.

V další části výuky si mohli vojáci na vlastní kůži vyzkoušet tzv. „opilecké brýle“. Koordinátorka BESIPu měla přichystané hned čtvery, podle toho jaké množství alkoholu v těle simulují. Rovněž měla k vyzkoušení brýle simulující stav užití drog. Na závěr si řidiči vyzkoušeli, jaké to je jet mezi kužely s těmito speciálními brýlemi. Mnozí byli překvapeni reakcemi a složitostí zvládnout danou situaci.

Fotogalerie

Nahoru