Home page > Aktuality > Projekt Biskaj – partnerství mezi dětmi a vojáky

Projekt Biskaj – partnerství mezi dětmi a vojáky

V pondělí 21. listopadu 2016 navštívili naši základnu žáci Základní školy T.G. Masaryka a zástupci Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO z Milovic u Nymburka. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu Biskaj, který vznikl na jaře tohoto roku.


Projekt Biskaj vznikl na principu partnerství mezi žáky milovické základní školy a příslušníky Armády České republiky, kteří plní náročné úkoly za hranicemi naší země. Název je odvozen od historického názvu 22. základny vrtulníkového letectva „Biskajská“, která následuje tradice 311. československé bombardovací perutě RAF. Iniciátory byli tajemník leteckého klubu pan Josef Říha a příslušník 221. vrtulníkové letky z náměšťské letecké základny praporčík Miloš Vejnar. Ti oslovili vedení školy a žáky a posléze velení naší základny. Smyslem a cílem projektu je přiblížit dětem nejen historii československého a českého letectva, ale také naučit děti ctít základní pojmy jako je hrdost, čest a láska k vlasti.

Na začátku partnerství byly různé vzkazy, obrázky a přáníčka od dětí pátých tříd určené pro příslušníky 18. leteckého a poradního týmu (AAT, Air Adviser Team) v Afghánistánu.  Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Velitel jednotky major Doležal jménem příslušníků 18. AAT zaslal dětem dopis, ve kterém potvrdil zapojení do projektu, seznámil je s úkoly, které plní na kábulském letišti, a rovněž požádal, aby se děti z Milovic staly symbolickými patrony týmu po dobu operačního nasazení v zahraniční operaci.

Velitel základny plukovník Čepelka k tomu říká: „Obzvláště v dnešní době je velmi důležité obnovovat pocit sounáležitosti s historií naší země. A nic než odkaz k významným a slavným tradicím národa takový projekt nepodpoří více. Zejména, je-li realizovaný ve spolupráci s dětmi jako naší budoucností.“

V září tohoto roku se na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup vojáků po návratu ze zahraničních misí, kde se oba partneři, školáci i vojáci, poprvé osobně setkali. Druhé setkání se uskutečnilo na letecké základně v Náměšti nad Oslavou. Na úvod návštěvy uctili školáci památku válečných veteránů a příslušníků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. Poté proběhla živá diskuse s leteckým a technickým personálem z 18. AAT a s příslušníky Roty ochrany, kteří plní v Afghánistánu úlohu tzv. strážných andělů. Nechyběla ukázka obou typů vrtulníků, návštěva stanice biologické ochrany letiště a na závěr prohlídka Stálé expozice letiště Náměšť.

 

Fotogalerie

Nahoru