Home page > Aktuality > Příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

Příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva si připomenuli 18. výročí přístupu ČR do NATO

Den vstupu České republiky do NATO si naše základna připomněla slavnostním nástupem v pátek dne 10. března 2017 v 11 hodin. V rámci nástupu vystoupil s projevem zástupce velitele základny plukovník Miroslav Svoboda, ve kterém uvedl členství v NATO je zcela v souladu se základními existenčními zájmy České republiky, jako je zajištění její suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti.

Je to 18 let, co Česká republika 12. března 1999 vstoupila společně s Maďarskem a Polskem do Severoatlantické aliance. Jako první postkomunistické země v první vlně rozšiřování. Vstupem do NATO se ČR stala pevnou součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace světa a docílila stavu, kdy je bezpečnost země zajištěna nejlépe v historii našeho národa. Česká republika si je vědoma významu a nutnosti svého spravedlivého a udržitelného příspěvku v podobě zajištění sil a zdrojů pro řádný chod organizace a úspěšnost operací NATO. Proto náš stát buduje a rozvíjí své vojenské schopnosti tak, aby byl schopen dostát svým povinnostem.

Celý nástup byl zakončen slavnostním pochodem.

Fotogalerie

Nahoru