Úvodní stránka > Aktuality > Poslední kontrolní nácvik při vyhlášení signálu „Letecká nehoda“ před cvičením AMSE 2017

Poslední kontrolní nácvik při vyhlášení signálu „Letecká nehoda“ před cvičením AMSE 2017

    Dne 21.8.2017 vyvrcholila dlouhodobá příprava, která začala v měsíci květnu, kdy se uskutečnilo součinnostní cvičení základny s orgány IZS při nácviku vyhlášení signálu „Letecká nehoda“. Cílem nácviku bylo vycvičit  a prověřit všechny prvky 22. zVrL, které jsou zainteresovány do procesu reakce útvaru na leteckou nehodu.

Uvedeného dne v 13.16 hod byl orgány řízení letového provozu cvičně vyhlášen signál „Letecká nehoda“. Dispečer letištní hasičské jednotky převzal všechny informace o pádu dvou letadel do prostoru letiště. V tu chvíli se rozjel celý sled událostí – výjezd hasičů, informování operačního centra základny, dozorčího útvaru a dalších jednotek a funkcionářů podle připravených schémat. Hasiči ve stanoveném limitu 3 minut dorazili do prostoru pádu letadel, simulovaných dýmovnicemi a zahájili záchranné akce. Po splnění těchto úkolů celá akce skončila a dále byla prověřována pouze funkčnost nastaveného informačního toku.

To cvičení bylo poslední kontrolou před zahájením cvičení Ample Strike 2017 a prokázalo připravenost jednotek i jednotlivců toto cvičení zabezpečit v nejvyšší kvalitě.

 

Autor textu a fotek: mjr. Dalibor Křenek

 

 

Fotogalerie

Nahoru