Home page > Aktuality > Pořadová příprava vojáků z povolání na vrtulníkové základně

Pořadová příprava vojáků z povolání na vrtulníkové základně

Velitel základny se dnes ráno v rámci kontrolní činnosti účastnil nácviku pořadové přípravy příslušníků 226. letky logistické podpory.

Tento výcvik na náměšťské letecké základně provádějí všichni vojáci z povolání na základě Nařízení náčelníka Generálního štábu AČR „ ke zvýšení úrovně pořadové přípravy a pořadového vystupování příslušníků AČR“.

„Jsem velmi rád, že jste se tohoto úkolu zhostili se ctí a doufám, že v tomto trendu budete i nadále pokračovat. Když jsem měl možnost vás vidět pochodovat během slavnostního nástupu na Vítkově, byl jsem na vás právem hrdý. Přeji si, abyste i nadále svou pílí reprezentovali 22. základnu vrtulníkového letectva.“ Zhodnotil práci vojáků plukovník Petr Čepelka.

Již v lednu bylo provedeno instrukčně-metodické zaměstnání vrchního praporčíka logistické letky praporčíka Michala Seifrieda, během kterého byla s veliteli rot, veliteli čet a veliteli družstev rozebrána problematika velení a řízení pořadové přípravy a její metodika v roce 2017. Během února byla konkrétně u této letky prováděna pořadová příprava v trvání 2 hodin týdně. V současné době se pořadové přípravy zúčastnilo 92 % vojáků z povolání.  Praporčík Seifried si pochvaluje práci velitelů rot, jmenovitě kpt. Michaela Bezslezinu a npor. Zdeňka Geyera, velitelů čet i družstev, kteří se této činnosti intenzivně věnují.

Fotogalerie

Nahoru