Úvodní stránka > Aktuality > Letošní cvičení Hot Blade v Portugalsku bylo přípravou českého vrtulníkového letectva na cvičení Dark Blade, které se v České republice uskuteční příští rok

Letošní cvičení Hot Blade v Portugalsku bylo přípravou českého vrtulníkového letectva na cvičení Dark Blade, které se v České republice uskuteční příští rok

Typický zvuk od rotorů vrtulníků a burácení motorů stíhacích letounů F-16, to byl téměř každodenní výjev ze cvičení Hot Blade 2018, které se v polovině května konalo na vojenské základně v portugalské Beji. Dvanáctý ročník cvičení speciálně zaměřený na výcvik posádek vrtulníků byl organizovaný pod záštitou Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA) v rámci partnerského programu Helicopter Exercise Programme (HEP).

Cvičení Hot Blade 2018 se zúčastnilo 21 vrtulníků z Belgie, Maďarska, Německa, Nizozemska, Portugalska a Slovinska. Neméně významnou úlohu měly portugalské posádky šesti letounů F-16, které během leteckých operací plnily úlohy vlastních (Blue Forces) i nepřátelských sil (Red Forces) a letoun P-3C CUP+ „ORION“ z portugalské 601. letky, který plnil ve třech dnech roli letounu AWACS (Airborne Early Warning And Control). K reálnosti scénářů cvičení přispělo zapojení předsunutých leteckých návodčích (Joint Terminal Attack Controller, JTAC) a příslušníků portugalských pozemních a speciálních jednotek s technikou. Česká republika stejně jako Itálie a Rakousko byly na cvičení zastoupeny prostřednictvím svých pozorovatelských týmů.

Třítýdenní cvičení mělo za cíl prohloubení mezinárodní interoperability při přípravě a plánování letů s taktickým námětem, především se zaměřením na plánování misí COMAO (Composite Air Operations). Předpokladem pro úspěšné provádění mnohonárodních vrtulníkových operací je použití společných standardních operačních postupů vytvořených Evropskou obrannou agenturou v rámci výcvikového programu. Na to, aby i cvičení v Portugalsku proběhlo v souladu s těmito postupy, dohlížel mezinárodní tým instruktorů a poradců z agentury.

Kromě misí COMAO měly jednotlivé národy možnost provádět specifický výcvik dle svých požadavků. Portugalské výcvikové prostory byly atraktivní zvláště z důvodu možnosti výcviku v horském a prašném prostředí, ale byly prováděny i transportní lety s  nákladem v podvěsu, slaňování, jeřábování, nácviky únikových manévrů vrtulníku proti útočícímu stíhači a lety s brýlemi pro noční vidění NVG (Night Vision Goggles). Jakýmsi bonusem byla možnost ostré střelby z vrtulníku nad Atlantickým oceánem u pobřeží Portugalska.

Jak již bylo zmíněno, za Českou republiku se cvičení zúčastnila skupina pěti pozorovatelů složená z pilotů, odborníků na logistiku, letištní zabezpečení a JTAC. Jejím úkolem bylo získat zkušenosti se specifiky plánování a provedení takovéhoto cvičení, neboť se Česká republika jako stálý člen EDA zavázala obdobné cvičení v květnu 2019 pod názvem DARK BLADE zorganizovat na svém území. Hlavním operačním prostorem pro toto cvičení se stane 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a její přilehlé prostory, ale počítá se i s využitím dalších prostorů jako například VVP Boletice, Libavá a Březina. Do cvičení se zapojí vybrané jednotky pozemních a speciálních sil s technikou a budou tak mít jedinečnou možnost výcviku s vrtulníky, se kterými se dosud nesetkaly.

 „Naše vrtulníková základna má se cvičením podobného rozsahu zkušenosti, vzhledem ke každoročnímu pořádání cvičení Ample Strike pro předsunuté letecké návodčí. Nyní jsme ve fázi plánování, kdy se se svým týmem zaměřujeme na specifika cvičení Dark Blade, které bude probíhat pod záštitou Evropské obranné agentury“, říká zástupce velitele základny plukovník Miroslav Svoboda a během rozhovoru prozrazuje pozadí vzniku názvu prvního mezinárodního cvičení pro vrtulníky, které se bude na území České republiky pořádat.  “Máme zájem pokračovat v podobném duchu předchozích cvičení pořádaných pod Evropskou obrannou agenturou, což pro nás znamená především zvýšené nároky na výcvikové prostory. Chceme zajistit dostatečnou rozmanitost misí, chceme se soustředit na taktiku a ověření EDA HEP procedur při plánování a provádění misí a také bychom se rádi zaměřili na COMAO operace prováděné v nočních hodinách.  Proto vznikl i příznačný název Dark Blade. Myslím, že Dark Blade 2019 bude pro mnohé z nás obrovským přínosem a zároveň výzvou. Vůbec nepochybuji, že první mezinárodní vrtulníkové cvičení pod záštitou EDA připravované v režii profesionálů z 22. zVrL bude více než úspěšné.“ Dodává plk. Svoboda.

Nahoru