Úvodní stránka > Aktuality > Když se létá, tak je hluk, zaznělo na setkání.

Když se létá, tak je hluk, zaznělo na setkání.

V úterý 17. února 2016 se na naší základně uskutečnilo tradiční setkání se starosty a zástupci měst a obcí. Letos poprvé však byli pozváni na základnu nejen zástupci samospráv z regionu Náměšťsko z blízkého okolí, ale i představitelé ze vzdálenějších obcí, kde také probíhá letecký výcvik. Jedním z  témat setkání bylo seznámení starostů s postupem řešení případných stížností obyvatel.

„Letecký výcvik jako takový určitě zatěžuje civilní obyvatelstvo hlukem, tato zátěž je určitě větší v případě, kdy se nacvičují procedury přímé letecké podpory, kdy pozemní letecký návodčí navádí na cíl jak vrtulníky, tak i křídlatá letadla. Tento typ výcviku se provádí ve vzdálenějších obcích od perimetru vrtulníkové základny,“ potvrzuje inspektor bezpečnosti letů, major Dalibor Křenek.

Komunikace s veřejností vždy byla, je a bude důležitou podmínkou k udržení dobrých vztahů s obyvateli měst a obcí dotčených hlukovou zátěží způsobenou vrtulníky. „Cílem tohoto setkání proto bylo informovat zástupce samospráv o činnostech letecké základny pro tento rok a možnostech dopadu hlukové zátěže na obyvatele jejich obcí,“ popisuje význam podplukovník Pavel Král, zástupce náčelníka štábu vrtulníkové základny. Dalším bodem setkání bylo přiblížit starostům, jak je nakládáno s případnými stížnostmi od jejich evidence, postupu šetření až po vyhodnocení a případné následky v případě porušení předpisů. „Informováním veřejnosti o plánované letecké činnosti lze částečně předejít případným stížnostem obyvatel a pokud již vzniknou, měl by starosta vědět, jak je s nimi nakládáno,“ potvrzuje major Křenek.

Letošního setkání se zúčastnilo dvacet starostů, náměstek Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný, ředitelka věznice Rapotice pplk. Martina Maraczeková a zástupci složek IZS. Oficiální část zakončil starosta města Náměšť nad Oslavou, pan Vladimír Měrka poděkováním za výbornou spolupráci se základnou a slovy: „Když se létá, tak je hluk.“

Na závěr setkání někteří účastníci využili možnost návštěvy zázemí 223. letky oprav letecké techniky, kde si v opravárenské hale prohlédli leteckou techniku vrtulníkové základny.

 

Text a foto: kpt. Ing. Jana Skřivánková, tisková a informační důstojnice 22.zVrL

Fotogalerie

Nahoru