Home page > Aktuality > Důstojná připomínka 121. výročí narození čsl. prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody

Důstojná připomínka 121. výročí narození čsl. prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody

Důstojná připomínka 121. výročí narození čsl. prezidenta   armádního generála Ludvíka Svobody

 

      Chladná a mlhavá sobota 26. listopadu 2016 se stala dnem pietního shromáždění v Hroznatíně v okrese Třebíč k 121. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobody. Tento pietní akt probíhá každý rok a vždy se ho účastní stovky lidí z celé ČR i ze zahraničí. Nejinak tomu bylo i letos, kdy i přes mimořádně nevlídné počasí dorazilo uctít památku velkého bojovníka za svobodu minimálně 500 lidí. Pietní akce se zúčastnila i dcera L. Svobody profesorka Zoe Klusáková - Svobodová, která zanedlouho oslaví 91. narozeniny. V prostorách statku přiléhajícího k rodnému domu L. Svobody bylo možné si prohlédnout výstavu o životě a díle Ludvíka Svobody a vše o našem zahraničním odboji.

      Na shromáždění v Hroznatíně se úvodního slova ujal mjr. PhDr Stanislav Balík, který  ve svém projevu zmínil: „Jeho osobnost se stala symbolem Pražského jara. Po srpnové okupaci prokázal svou státnickou velikost a osobní statečnost tím, že zabránil zbytečnému krveprolití. Podařilo se mu přivést politické vedení země z Moskvy zpět do vlasti. I přes svůj zhoršující se zdravotní stav odhodlaně plnil prezidentské povinnosti. Po celý svůj život se nezpronevěřil ani na chvíli své legionářské přísaze a vlasteneckému přesvědčení. Zůstaňme věrni odkazu Ludvíka Svobody a jeho boje za svobodné Československo!“

      Dále na shromáždění promluvil primátor města Svidníku Ing. Ján Holodňák, zástupce konzulátu Ruské federace v Brně a další hosté. Ve Svidníku, který je družebním městem Hroznatína, stojí jediná socha Ludvíka Svobody na území někdejšího Československa. Pietního aktu se účastnili příslušníci naši základny, kteří zabezpečovali kladení věnců k pomníku L. Svobody, za základnu byl přítomen plk.gšt. Alois Matýzka. Celou akci bravurně moderoval předseda společnosti přátel L. Svobody  PaeDr. Josef Láznička.

      V pátek 25. listopadu před samotným pietním aktem proběhla v obci Rudíkov v Orlovně přednáška o životě armádního generála Ludvíka Svobody, které byli přítomni významní hosté v čele s profesorkou Zoe Klusákovou-Svobodovou a její rodinou, dále PaeDr. Josef Láznička, starostka obce Hroznatín, starosta Rudíkova, plk. Pavel Suchánek z krajského velitelství policie Jihlava a další.

      Přednášející mjr. PhDr. Stanislav Balík se dlouhodobě věnuje tématu života armádního generála Ludvíka Svobody. Velice poutavá přednáška byla rozdělena do třech částí, první se věnovala životě Ludvíka Svobody, jeho působení v legiích a mapování celé jeho vojenské kariéry. Druhá část byla zaměřena na život Charlese de Gaulla a podobnost s Ludvíkem Svobodou. Poslední část se věnovala problematice Islámského státu. Celé přednášky se také účastnili žáci ze ZŠ Ludvíka Svobody Rudíkov, pro které bylo téma díky vstřícnému přístupu mjr. PhDr. Stanislava Balíka velice zajímavé.

      Po skončení přednášky se všichni hosté přesunuli do ZŠ Ludvíka Svobody v Rudíkově na prohlídku školy, která v minulém roce oslavila 40. výročí otevření. O vybudování této školy se nemalou měrou zasloužil tehdejší prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda, jehož jméno škola hrdě nese ve svém názvu. 

 

Fotogalerie

Nahoru