Úvodní stránka > Aktuality > Dělostřelci navyšují své schopnosti

Dělostřelci navyšují své schopnosti

Specialisté dělostřeleckého průzkumu - dělostřelečtí návodčí tzv. Forward Observer (FO) jsou trénováni k vedení průzkumu, navádění paleb pozemního dělostřelectva. Jejich primárním úkolem je zjišťování nepřátelských cílů na předním okraji vojsk nepřítele, a proto jsou přidělování k jednotlivým mechanizovaným a výsadkovým rotám bojových praporů.

Tak, jak se moderní válčiště stává komplexnějším, zvětšují se i požadavky na jednotky dělostřeleckého průzkumu. Velitelé manévrových jednotek jsou si vědomi, že zabezpečení dosažení jejich bojových a mnohdy i neefektivní začleňovat předsunuté letecké návodčí tzv. Joint Terminal úkolů může být podporováno prostředky pozemní a vzdušné palebné podpory. Otázkou ovšem zůstává, jakým způsobem je použití těchto sil řízeno a koordinováno. Je značně komplikované mnohdy i neefektivní začleňovat předsunuté letecké návodčí tzv. Joint  Terminal Attack Controller (JTAC) do sestavy mechanizovaných a výsadkových rot. Jejich výcvik současně klade vysoké nároky na vhodný personál, a proto je jich počet do značné míry omezen. Z toho důvodu není jejich použití možné na nejnižších taktických prvcích. Současný trend armád NATO směřuje k navyšování schopností dělostřeleckých návodčích a to tak, že své příslušníky vzdělává v problematice blízké vzdušné podpory tzv. Close Air Support (CAS). Takto proškolený personál se nazývá návodčí společných paleb neboli Joint Fire Observer (JFO).

„Není naším cílem nahrazovat práci leteckých návodčích. Chápeme nezastupitelnou roli leteckého návodčího a jeho míru odpovědnosti při vyžadování a koordinaci blízké letecké podpory. V našem případě jde pouze o navýšení schopností dělostřeleckých návodčích do té míry, aby byli schopni zprostředkovat popis cíle pro potřeby JTAC nebo pilota leteckého prostředku při plánování a provádění procedur přímé letecké podpory. Zároveň by měli být schopni elektronicky, opticky nebo vizuálně provádět operace koncového navedení leteckého prostředku na cíl,“ říká programový manažer JFO podplukovník Marcel Křenek.

V praxi to může vypadat tak, že letecký návodčí zůstává na místě velení mechanizovaného praporu a sleduje radiový provoz mezi JFO a předěleným prostředkem vzdušné podpory. Po jasné identifikaci vlastní pozice a pozice cíle je pouze letecký návodčí oprávněn vydat povel k použití letecké munice útočícího letounu. JFO dále zprostředkuje vyhodnocení účinku použití CAS proti pozemním cílům na nadřízené velitelství k provedení analýzy a koordinaci dalšího postupu.

A právě tyto scénáře a mnohé další jsou procvičovány v rámci cvičení Ample Strike 2017. „Jedná se o jedinečnou příležitost procvičit tyto postupy a procesy v ostrém režimu za plné podpory vzdušných sil. Výcviky tohoto typu jsou našimi specialisty JFO vysoce ceněny a umožňují ověřit opravdové schopnosti každého jednotlivce“ dodává proškolený specialista JFO nadporučík Marek Dudáš. 

Nahoru