Úvodní stránka > Aktuality > Cvičení CORONET CACTUS v USA prověřilo také české letecké návodčí z vrtulníkové základny u Náměště nad Oslavou

Cvičení CORONET CACTUS v USA prověřilo také české letecké návodčí z vrtulníkové základny u Náměště nad Oslavou

V rámci programu bilaterální spolupráce mezi ČR a USA „State Partnership  Program“ absolvovali v dubnu tohoto roku příslušníci roty předsunutých leteckých návodčích z 22. základny vrtulníkového letectva (FAC, Forward Air Controllers) dvoutýdenní mezinárodní cvičení společně s americkými kolegy z texaské národní gardy (Texas Air National Guard). Cvičení bylo zaměřeno jak na poskytování blízké letecké podpory, tak na nácvik praktických dovedností a přežití v horských oblastech.

Celý první týden byl věnován právě praktickému poskytování letecké podpory a to jak nad obydlenými oblastmi, tak i na letecké střelnici. Tento výcvik probíhal ve státě Indiana v součinnosti s posádkami letounů A-10 Thunderbolt z nedaleké základny Fort Wayne. Praktická část byla završena nácvikem procedur SAR, konkrétně dohledání a vyzvednutí pilota po nouzovém opuštění letadla.

Ve druhém týdnu se celá skupina přesunula na jihozápad USA do Nového Mexika. Cílem této části cvičení bylo provést třídenní praktický výcvik přesunů v horských oblastech. Výchozím bodem se tak stalo město Albuquerque. Odtud vyrazili vojáci do nedalekých horských masivů, jejichž vrcholy dosahují až do výšky 3200 metrů. "V kombinaci se suchým podnebím a omezenými zdroji vody v horách dodaly tyto přesuny výcviku na intenzitě. Každý den tak letečtí návodčí absolvovali přesun přibližně 20-25 km s více než 1000 metrovým převýšením. Taková cenná zkušenost se v našich podmínkách dá nahradit jen velmi obtížně“, zhodnotil výcvik nadporučík P.B. z náměšťské roty FAC.

Autor textu a fotografie: npor. P.B., rota FAC 22.zVrL

 

Fotogalerie

Nahoru