Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Logo aktivních záloh

 

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha (AZ) je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru.

Jak vstoupit do aktivní zálohy?

Zájemce o službu v AZ se může přihlásit několika způsoby:

Ve spolupráci s rekrutačním střediskem nebo KVV je následně potřeba:

  • podat žádost o zařazení do AZ
  • vyplnit dotazník
  • předložit čistý výpis z rejstříku trestů
  • podepsat prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob
  • předložit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře
  • úspěšně absolvovat vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

Pokud vše splníte, dostanete rozhodnutí o schopnosti vykonávat vojenskou činnou službu a rozhodnutí o zařazení do AZ zpravidla na 3 roky.

Zájemce o službu v AZ může při splnění požadovaných podmínek a v závislosti na potřebě ozbrojených sil nastoupit k jednotce AZ podle vlastního výběru.

Zájemce o službu v AZ dále musí absolvovat Kurz základní přípravy AZ v délce šesti týdnů organizovaný Velitelstvím výcviku -Vojenskou akademií ve Vyškově (to se netýká bývalých vojáků z povolání,  absolventů vojenské základní či náhradní služby).

Specifické odbornosti (lékaři, zdravotnický personál, IT specialisté) u vybraných útvarů, absolvují pouze 14-denní Kurz základní přípravy - Specialista.

Branná legislativa platná od 1.7.2016 umožňuje účast na "dobrovolném cvičení".

Aktuální informace o činnosti AZ naleznete na oficiálním facebooku Aktivních záloh.

 

Typy jednotek AZ:

Jednotky aktivních záloh jsou dvojího typu:

- 14 teritoriálních pěších rot AZ u Krajských vojenských velitelství, tyto jednotky jsou primárně určeny k ostraze objektů důležitých  pro obranu státu (ODOS).

- jednotky AZ u útvarů AČR, které posilují schopnosti útvarů AČR

 

Teritoriální jednotky AZ:

Pěší rota hl.m. Praha                                   Pěší rota Ústí nad Labem                   

Pěší rota Praha - střední Čechy                   Pěší rota  Liberec                                

Pěší rota České Budějovice                          Pěší rota Hradec Králové                   

Pěší rota Plzeň                                             Pěší rota Pardubice                            

Pěší rota Karlovy Vary                                  Pěší rota Jihlava

Pěší rota Brno                                              Pěší rota Olomouc                  

Pěší rota Zlín                                                Pěší rota Ostrava

 

Jednotky AZ u přímo podřízených vojenských útvarů AČR:

5.středisko záloh 601.skss, Prostějov

6.oddělení Vojenské policie AZ, Olomouc

Jednotka AZ spec. odborností VeV-VA, Vyškov

Jednotka AZ Agentury vojenského zdravotnictví, Těchonín

Jednotka AZ Posádkového velitelství, Praha

​    

Jednotky AZ u vzdušných sil AČR:

Rota bojového zabezpečení AZ 21.zTL, Čáslav

Rota bojového zabezpečení AZ 22.zVrl, Náměšť nad Oslavou

Rota bojového zabezpečení AZ  25.plrp, Strakonice

 

Jednotky AZ u pozemních sil AČR

Palebná baterie AZ 13.dp, Jince

Četa dekontaminace AZ 31.prchbo, Liberec

Mechanizovaná rota AZ 41.mpr, Žatec

Mechanizovaná rota AZ 42.mpr, Tábor

Výsadková rota AZ 43.vpr, Chrudim

Mechanizovaná rota AZ 44.lmopr, Jindřichův Hradec

Mechanizovaná rota AZ 71.mpr, Hranice

Mechanizovaná rota AZ 72.mpr, Přáslavice

Tanková rota AZ 73.tpr, Přáslavice

Mechanizovaná rota AZ 74.lmopr, Bučovice

Průzkumná rota 102.pzpr, Prostějov

Četa oprav přepravní techniky AZ 142.pro, Klatovy

Záchranná rota AZ 151.žpr, Bechyně

 

průvodce vojáka v záloze:

https://lznamest.army.cz/sites/lznamest.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/pruvodce_vojaka_v_zaloze_-_stav_3.8.2016.pdf


Chceš se stát příslušníkem aktivní zálohy u Vzdušných sil Armády ČR? Chceš mít možnost účastnit se národních i mezinárodních cvičení? Přidej se k nám!

 

Inzerát - aktivní zálohy

Inzerát - aktivní zálohy

Více informací nalezneš na stránkách:
http://www.aktivnizaloha.army.cz/
http://kariera.army.cz/cz/

Nahoru